Presentatie Workshop Veilige recreatievaart Noordzee

19 augustus 2021

Jaarlijks wordt door het regioteam Noordzee van het Watersportverbond een workshopdag over de  Noordzee georganiseerd. Dit jaar organiseerde het regioteam samen met het Nederlands Instituut voor Navigatie (NiN), de Dienst der Hydrografie, de Kustwacht en Varen doe je samen de workshop Veilige recreatievaart Noordzee. In de bijeenkomst werden actuele ontwikkelingen gedeeld om goed voorbereid te kunnen varen op de Noordzee. De workshop kon op 30 juli worden bijgewoond in de Regenboogkerk te Hilversum of het Topsport zeilcentrum te Scheveningen, ook kon de het online worden gevolgd. Door deze opzet konden ruim 120 geïnteresseerden worden geïnformeerd met een boeiende presentaties die hier is bijgesloten.

 

Vrije doorvaart van windparken

Peter Paternotte, namens de lobby van de recreatieve zeevaarders, informeerde de deelnemers over hoe de Noordzee dit decennium vol met windparken komt te staan. Op overtuigende wijze werd geschetst hoe belangrijk de vrije doorvaart voor de kleine scheepvaart is. Een verbod op doorvaart zoals nu is vastgelegd in het Noordzee Akkoord brengt de veiligheid voor de zeilende recreatievaart in het geding. Bij de totstandkoming van het akkoord is de recreatievaart buitengesloten. De vaart door de passages is niet de oplossing. Het is dan ook geen verrassing dat 100 % van de deelnemers het eens was met de stelling: “is het verbod op doorvaart onveilig voor de zeilvaart”. Dit motiveert de lobby om door te gaan de overheid te overtuigen van het belang van vrije doorvaart in windparken.  

 

Toekomst van papieren kaarten

Jan Schaap van de Dienst der Hydrografie vertelde over de ontwikkeling van elektronische en papieren kaarten. Voor de Dienst der Hydrografie moet de beroepsvaart zich houden aan de SOLAS-regels. De producten voor SOLAS schepen gaan de komende jaren ingrijpend wijzigen, met een verdere digitalisering. De focus van de Dienst is dan ook steeds meer gericht op die nieuwste digitale ontwikkelingen die van cruciaal belang zijn voor de veilige vaart van hele grote bulk carriers en containerschepen op de Noordzee. Dit heeft gevolgen voor de papieren kaarten (zoals de 1800-serie). Hoewel ze niet zullen verdwijnen, zal de Dienst daar relatief wel minder aandacht aan gaan geven.  Daarnaast vertelde Jan hoe kaartgegevens van de Dienst worden hergebruikt in andere elektronische en papieren producten. Op de stelling van ‘kunt u vertrouwen op elke vorm van navigatie’ vulde een meerderheid van de deelnemers als antwoord “oneens” in. Je laten informeren via BaZ is van groot belang voor een veilige vaart, en men moet goed opletten op welke gegevens een kaart is gebaseerd.  

Vaar niet blind op GPS

John Loog van het Nederlands Instituut van Navigatie hield een boeiend verhaal over de kwetsbaarheid van GPS en het gebruik van de systemen ontwikkeld in Europa (Galileo), Rusland (Glonass) en China (Beidou). GPS en de vergelijkbare systemen kunnen door de overheden of andere partijen worden gestoord maar ook zodanig gemanipuleerd dat je niet meer zeker bent waar je bent. Ook AIS, gebaseerd op GPS, is dan even niet bruikbaar. De deelnemers werden zich meer bewust dat blindelings vertrouwen op GPS en AIS niet is aan te bevelen. Vertrouw ook op wat je om je heen ziet! Een les van de scheepvaart opleiding is leer navigeren zonder (GPS) navigatieapparatuur en vergelijk alle beschikbare informatie.

Kustwacht en de Noordzee

Sjaco Pas van de Kustwacht ziet de Noordzee steeds meer als een havenbekken. Wat blijft is de Freedom of destination maar de reis zal steeds meer aan regels gebonden zijn. Met de komst van de vele windparken wordt de taak van de Kustwacht verder uitgebreid. Omwille van de tijd zijn de stellingen achterwege gelaten.  

De kennis van de deelnemers over de regels op zee werd getoetst middels een leerzame quiz. De trotse 1e winnaar ontving als prijs een navigatie kaartpasser, de 2e het boekje “Zeemanschap is denksport” en de 3e een Cockpitkaart Secondairy port calculations.  

Deel dit artikel:

Uitgelichte artikelen

Recreatie

De partners van het Watersportverbond