Provincie Overijssel erkent problemen met waterplanten en wil oplossing

De provincie erkent het probleem met de waterplanten in de Kop van Overijssel en gaat zich inzetten om de meren bevaarbaar te maken.

22 oktober 2018

Positief nieuws voor ondernemers, watersportverenigingen, de pleziervaart en watersporters in Overijssel. De provincie erkent het probleem met de waterplanten in de Kop van Overijssel en gaat zich inzetten om de meren bevaarbaar te maken. Dat hebben de Gedeputeerde Staten deze week besloten.

Samen met vertegenwoordigers van de Hiswa, Sportvisserij Oost-Nederland en KopTop heeft Jan Essenveld namens Zeilvereniging Belterwiede en het regioteam Overijssel van het Watersportverbond, nogmaals de overmatige plantengroei in de Weerribben en Wieden aangekaart. Dit gebeurde tijdens een vergadering van de provinciale commissie Natuur en Landschap. En met succes. De provincie gaat zich nu toch inzetten om de overlast van waterplanten in de Kop van Overijssel tegen te gaan. Gedeputeerde Hester Maij van natuur deed die toezegging.


Planten funest voor watersport

Het regioteam Overijssel maakt zich al jaren sterk voor de aanpak van waterplanten in de provincie. De laatste jaren zat het regioteam, samen met de andere partijen in de Werkgroep Overmatige plantengroei in de Wieden, meermaals met de Provincie Overijssel en Natuurmonumenten om de tafel. De provincie onderhoudt de eigen vaarwegen al jaren goed, maar aan de waterplanten in de wateren buiten de vaarwegen om, werd niks gedaan. Funest voor de pleziervaart en watersporters. Boten komen nauwelijks meer door de planten heen en motorschroeven en roeren lopen door het wier vast. De levensvatbaarheid van de watersport, zeilwedstrijden en die van de zeilvereniging komt door de waterplantenoverlast in het geding.


Waterplanten maaien

Wat de helpende hand van de provincie inhoudt na de toezegging is nog niet helemaal duidelijk. De werkgroep wil zo snel mogelijk een proef waarbij een groot deel van de waterplanten gemaaid wordt. Op dit moment mag, vanwege strenge natuurregels, maximaal eentiende deel van de waterplanten gemaaid worden. "Maar dat is veel te weinig", zegt Van Esseveld. Hij denkt dat op sommige plekken driekwart van de waterplanten gemaaid moet worden om het water weer goed te kunnen gebruiken. “De proef moet uitwijzen wat de gevolgen zijn van het maaien voor de natuur en hoe we de economie, de ecologie en toerisme goed met elkaar kunnen verbinden”, aldus Van Essenveld.


Actief maaibeleid

De werkgroep Overmatige plantengroei in de Wieden blijft zich hard maken voor een actief maaibeleid. En gaat samen met Gedeputeerde Staten kijken naar hoe de bevaarbaarheid van de meren in de Kop van Overijssel verbeterd kan worden. We blijven u via de site van het Watersportverbond op de hoogte houden van dit dossier.

Voor meer informatie over de werkzaamheden van het regioteam Overijssel kijkt u op de regiopagina van het regioteam.

Bron: rtv Oost

Uitgelichte artikelen

Recreatie In mijn regio

De partners van het Watersportverbond