Regeling TASO: tegemoetkoming voor amateursportorganisaties COVID-19

De TASO-regeling helpt je vereniging bij het betalen van de vaste lasten met een eenmalige vergoeding van maximaal 7.000 euro

10 september 2020

Amateursportorganisaties die schade geleden hebben door de maatregelen ter bestrijding van COVID-19 kunnen een tegemoetkoming ontvangen. Deze eenmalige regeling is onder andere bedoeld voor amateursportorganisaties en verenigingen (zonder winstoogmerk) die door de coronacrisis ten minste 20 procent aan omzetverlies hebben geleden en nog geen gebruik hebben gemaakt van de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS-regeling).

De TASO-regeling helpt je vereniging bij het betalen van de vaste lasten met een eenmalige vergoeding van maximaal 7.000 euro: maximaal 3.500 euro voor de periode van 1 maart tot 1 juni en maximaal 3.500 euro voor 1 juni tot 1 september. 

Bekijk hier het filmpje over de TASO.


Voorwaarden

  • De minister verstrekt op aanvraag een tegemoetkoming aan een amateursportorganisatie die ten minste 20% aan omzetverlies heeft geleden als gevolg van de maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan;
  • Een amateursportorganisatie komt slechts eenmaal in aanmerking voor een tegemoetkoming op grond van onderhavige beleidsregel;
  • De organisatie heeft, in het kader van de uitbraak van COVID-19, geen andere tegemoetkoming voor doorlopende lasten ontvangen;
  • Er is een totaalbedrag van 44,5 miljoen euro beschikbaar. Komen er meer aanvragen binnen, dan wordt er geloot.


Hoogte tegemoetkoming

Je kunt voor 2 perioden subsidie aanvragen: 1 maart tot en met 31 mei 2020 en 1 juni tot en met 31 augustus 2020. De tegemoetkoming is afhankelijk van de doorlopende lasten van de aanvrager en bedraagt:

Doorlopende lasten        

Tegemoetkoming

€ 501 t/m € 1.500

€ 1.500

€ 1.501 t/m € 2.500

€ 2.500

€ 2.501 t/m € 3.999

€ 3.500

 

Vergoeding aanvragen

Je kunt de aanvraag indienen van 1 september tot en met 11 oktober 2020. Daarna krijg je binnen 1 week te horen of je in aanmerking komt. Op deze pagina vind je vanaf 1 september een link naar het online aanvraagformulier. 


Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 (TVS)

De TASO-regeling geldt niet voor huurlasten, hiervoor is een aparte regeling. Deze regeling is bedoeld voor de verhuurders van sportaccommodaties die (een deel van) de huursom tussen 1 maart en 1 juni 2020 hebben kwijtgescholden aan amateursportorganisaties.

  • De minister verstrekt op aanvraag een tegemoetkoming aan een gemeente, sportbedrijf of particuliere verhuurder voor de in de periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 gederfde huurinkomsten als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19; 
  • Een gemeente, sportbedrijf of particuliere verhuurder komt slechts in aanmerking voor een tegemoetkoming indien de huur ten laste van de amateursportorganisatie daadwerkelijk is kwijtgescholden gedurende de periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020; 
  • Een gemeente, sportbedrijf of particuliere verhuurder komt slechts eenmaal in aanmerking voor een tegemoetkoming op grond van deze beleidsregel. 

Heeft jouw vereniging of organisatie over de periode van 1 maart tot en met 1 juni wel (gedeeltelijk) huur betaald? Wijs je verhuurder dan op deze regeling. Aanvragen kunnen worden ingediend tussen 15 september en 15 oktober 2020 op de website van DUS-I. Meer informatie over de TVS-regeling lees je hier

Uitgelichte artikelen

De partners van het Watersportverbond