Ruimte voor Rivier-project Reevediep bij Kampen officieel geopend

Op 14 maart opende koning Willem Alexander (in gezelschap van de minister van Infrastructuur en Waterstaat mevr. Cora van Nieuwenhuizen) de recreatiesluis tussen de IJssel en het Reevediep.

18 maart 2019

Op 14 maart opende koning Willem Alexander (in gezelschap van de minister van Infrastructuur en Waterstaat mevr. Cora van Nieuwenhuizen) de recreatiesluis tussen de IJssel en het Reevediep. Met deze opening (van de sluis) werd het landelijk programma Ruimte voor de Rivier officieel afgesloten. Met 34 gerealiseerde projecten langs de grote rivieren is Nederland nu beter beschermd tegen overstromingen en mooier geworden.

De opdracht aan Rijkswaterstaat om meer waterafvoer en meer bergingscapaciteit in de IJsseldelta te realiseren is weliswaar afgerond, maar het Reevediep; de gewenste schakel tussen de Randmeren en de Kop van Overijssel, mag als zodanig nog niet worden gebruikt. Op het laatste stukje (daar waar de breedte van de rietkraag langs het Drontermeer is doorsneden) geldt namelijk nog een vaarverbod.


Regioteam Overijssel overlegd over oplossingen natuur en recreatie

In die rietkraag (behorend tot het Natura 2000 gebied) zouden o.a. de grote karekiet en de roerdomp kunnen verblijven. Schuwe vogels die door de recreatievaart (ondanks alle getroffen maatregelen) gestoord zouden kunnen worden, volgens tegenstanders (Natuurvereniging IJsseldelta, e.a.). Het regioteam Overijssel van het Watersportverbond heeft onder andere met de provincie overlegd over oplossingen om natuur en recreatie zo goed mogelijk samen te laten gaan. Zo zal de vaargeul langs de meest kritische delen smaller zijn om de vogels zo min mogelijk te verstoren.


Reevediep verkennen

Naar verwachting zal de Raad van State (gebaseerd op "natuureffecten" onderzocht door Stichting Advisering Bestuursrechtspraak) (na meerdere keren uitstel, met zes weken) binnenkort het verbod opheffen. Naar verwachting zal het hele Reevediep begin april beschikbaar zal zijn. Op 22 april kun je het Reevediep verkennen tijdens het Reevediep festival. Tijdens deze feestelijke dag zijn er activiteiten voor jong en oud.


UPDATE

Update 21 mei 2019: De Raad van State heeft geoordeeld dat de Provincie Overijssel adequate voorzieningen heeft getroffen en dat Het Reevediep open mag blijven.

Uitgelichte artikelen

Recreatie In mijn regio

De partners van het Watersportverbond