Subsidie voor baggeren havens IJsselmeergebied

Watersportverbond pleit met succes voor 12.1 miljoen euro compensatie gedupeerde verenigingen

3 november 2020

Het Watersportverbond heeft samen met Hiswa-Recron met succes gepleit voor een subsidie voor havens die hun vaargeulen en havens moeten uitdiepen als gevolg van het vervroegen van het lage winterpeil in het IJsselmeergebied. In juni 2018 is een flexibel peil ingesteld op het IJsselmeer om beter te kunnen inspelen op de ecologische omstandigheden en op de behoefte aan zoet water. Dit zorgt voor problemen bij een aantal havens.

Voorheen ging het lagere winterpeil  pas in op 1 oktober. Sinds medio 2018 is dit vervroegd naar half augustus en waardoor midden in het vaarseizoen al een lagere waterstand kan zijn in het IJsselmeergebied en op de Randmeren. Voor sommige havens heeft dit tot gevolg dat de toegang te ondiep is om de eigen leden en passanten binnen te laten. Voor deze havens heeft regioteam IJsselmeer/Markermeer van het Watersportverbond samen met Hiswa-Recron gepleit voor een compensatieregeling bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het ministerie komt nu met een bedrag van 12.1 miljoen euro voor extra uitdieping van geulen en havenbekkens.

De 1e fase van 7 miljoen euro is inmiddels beschikbaar gesteld. Op een later moment volgt nog eens de resterende 5,1 miljoen. Gedupeerde verenigingen met een eigen haven en aanloopgeul kunnen een beroep doen op deze "tijdelijke subsidieregeling bevaarbaarheid IJsselmeergebied". Dit kan via de website van de Rijksdienst ondernemend Nederland. Voorwaarde voor de eerste fase is dat baggerwerkzaamheden voor september 2025 uitgevoerd worden.

Voor meer informatie zie de website agenda IJsselmeergebied

Uitgelichte artikelen

Recreatie In mijn regio

De partners van het Watersportverbond