Tips hoe te varen bij windmolenparken

18 april 2024

Tips hoe te varen bij windmolenparken

Het is een nieuwe realiteit, windmolenparken in het water waarop wij varen. Het gaat hand in hand met de transitie die Nederland wil maken naar het duurzaam opwekken van energie, onderdeel van het klimaatakkoord. De doelstellingen zijn onlangs verder verhoogd, wat nog meer parken op met name de Noordzee tot gevolg heeft. Regioteam Noordzee gaf op 3 april een webinar over varen op de Noordzee. In dit webinar deelden zij een overzicht van huidige en toekomstige parken, gingen in op regelgeving voor doorvaart en deelden de volgende praktische tips.

Tips voor kleine schepen in en rond windparken

Een windturbine park is geen groter gevaar voor de navigatie dan elk ander obstakel dat zich op zee bevindt. Let voor een veilige doorvaart op het volgende:

 • Stel je van tevoren op de hoogte van de actuele situatie met betrekking tot de windparken waar je doorheen wilt varen. Raadpleeg daarvoor bijgewerkte kaarten, de berichten aan zeevarenden en de website van het park waar beschikbaar. Houd er rekening mee dat delen van een windpark afgesloten kunnen zijn wegens werkzaamheden of ander gebruik zoals drijvende zonnepanelen of de kweek van zeewier en schaaldieren.
 • Houd je positie goed bij want door de soms schijnbaar willekeurige opstelling van de windturbines raak je gauw gedesoriënteerd. 
 • Houd de voorgeschreven afstand tot de windturbines en transformatorstations. Waar geen voorgeschreven afstand is, gelden de regels van goed zeemanschap.
 • Houd voortdurend goede uitkijk, let op de betonning en wees bedacht op snel varende werkvaartuigen in en rond de windparken. Houd ruim afstand tot deze werkvaartuigen.
 • Zorg er voor dat de zeilvoering grote koerswijzigingen (snel) mogelijk maakt. Met spinnaker op door een windpark of doorvaart passage, is niet aan te bevelen. 
 • Zorg dat je boot goed manoeuvreerbaar is en blijft. Motorproblemen zijn de meest voorkomende redenen voor assistentie door de KNRM dus zorg dat de motor in goede staat is en dat je de meest voorkomende problemen (ontluchten, filters) zelf op kan lossen.
 • Luister voortdurend uit op VHF kanaal 16 en maak eventuele problemen kenbaar. 
 • Let er op dat er voldoende zicht is bij het in- en doorvaren van het park.
 • Zorg dat je zichtbaar bent op AIS maar wees je er van bewust dat kleine schepen op radar niet of slecht te onderscheiden zijn tussen windturbines.
 • Wees je bij het uitvaren van een windpark bewust van het soort vaarwater waar je in terecht komt en de daarvoor geldende regels.
 • Anker niet in het park en meer niet af aan de turbines. Als je in een noodgeval toch moet ankeren, bedenk dan dat er vele kabels vlak onder de zeebodem liggen.
 • Veiligheid en zelfredzaamheid zijn van groot belang. Houd er rekening mee dat, in geval van nood, hulpverlening langer op zich kan laten wachten gezien de afstanden, en dat de inzet van helikopters voor SAR vaak niet mogelijk is in een windpark.

Huidige regelgeving Nederlandse windparken

Door wijzigingen in de regelgeving zijn er verschillende regimes van toepassing in de Nederlandse windparken. 

IJsselmeer - vrije doorvaart

Voor de volgende windparken gelden geen beperkingen:

 • Windpark Fryslân in het Friese deel van het IJsselmeer 
 • Windpark Westmeerwind langs de Noordoostpolder 
 • Windpark Windplanblauw in de noordoosthoek van Flevoland

Windparken in de Noordzee

Bekijk de kaart en de tabel hieronder voor een overzicht van de doorvaartregels ten aanzien van windmolenparken in de Noordzee.


De regels rond windparken kunnen wijzigen en gebieden kunnen afgesloten worden in verband met de bouw van nieuwe windparken. Het is de verantwoordelijkheid van de schipper om zich voor elke reis goed op de hoogte te stellen van de actuele situatie door de officiële bronnen van bevoegde autoriteiten te raadplegen. Kijk daarom voor Nederland altijd op het Noordzeeloket (Windenergie op zee - Noordzeeloket) en naar de Berichten voor Zeevarenden voor de laatste stand van zaken. Doorgang en onder welke voorwaarden is ook in Duitsland voor elk windpark apart vastgesteld (zie ELWIS - Offshore Windparks). 

Wij blijven ons inzetten voor meer ruimte

In 2020 is in het Noordzee Akkoord besloten integrale vrije doorvaart door de nieuwe windparken in Nederland te verbieden met het oog op medegebruik in de parken voor energie- en voedselproductie. Het Watersportverbond tekende bezwaar aan tegen dit besluit en ging in beroep tegen de uitspraak van de rechter. Het besluit van de minister bleef overeind. Wij blijven de belangen van de de zeegaande recreatievaart als volgt behartigen:

 • Integrale doorvaart - wij blijven aangeven dat dit voor schepen kleiner dan 24 meter de veiligste optie is
 • Goed ontworpen doorvaart passages - wij blijven ons inzetten voor goed ontworpen passages op de juiste plaatsen
 • Medegebruik - wij blijven aangeven dat als fysieke obstakels (zonnepanelen, aquacultuur, passieve visserij) logisch geclusterd worden, er genoeg ruimte overblijft voor doorvaart. Voor toekomstige parken wordt hier inderdaad naar gekeken

 

Deel dit artikel:

Uitgelichte artikelen

Recreatie

De partners van het Watersportverbond