Regioteam Noordzee

De regio Noordzee bestaat uit de volgende vaargebieden: Langs de kust vanaf Den Helder tot aan de Voordelta en het diepe(re) water van de Noordzee.

Willem Dekker over de doorvaarbaarheid van windmolenparken.

De regio Noordzee bestaat uit de volgende vaargebieden: Langs de kust vanaf de waddeneilanden tot aan de Voordelta en het diepe(re) water van de Noordzee.

De ruimtelijke druk op de Noordzee is groot. Naast intensief scheepvaartverkeer, olie- en gaswinning, visserij, zandwinning, en Natura 2000 gebieden, wordt er een grote ruimtelijke beslaglegging voorzien met windturbine parken en zee-boerderijen in de windparken. Regioteam Noordzee beoogt proactief te participeren bij beleidsontwikkeling van de overheid op lokaal, provinciaal en nationaal niveau.

Het 5 puntenplan van het regioteam Noordzee voor 2023:
  • Wind op zee: We zetten ons in voor vrij gebruik van de beschikbare ruimte voor recreatievaart en streven naar goed ontworpen doorvaartpassages op de juiste plaatsen, een goede inrichting van medegebruik in de windparken en, op termijn, het openstellen van de windparken voor integrale doorvaart. We houden een scherp oog op de veiligheid van zeegaande recreatievaart gezien de vele ontwikkelingen op de Noordzee.
  • Monitoren van ontwikkelingen rond de Kader Richtlijn Marien en Natura 2000. Alert zijn op mogelijke bedreigingen voor de watersport.
  • Toekomst papieren en digitale vaarkaarten: Waarborgen kwaliteit en bruikbaarheid voor de watersporter door in gesprek te zijn met Chef der Hydrografie,  ministerie I&W, retailer(s) en houden van enquête bij eigen achterban.
  • Ontwikkelen eenduidige communicatie voor veilig watersporten in de branding langs de Nederlandse kust voor aanstaande zomer seizoen; participatie in het overleg met publieke partijen (gemeentes, provincies) en watersportorganisaties (KNRM, Reddingsbrigade, NKV, HSA en Watersportverbond).  Organisatie van een evenement  voor  de lancering van de communicatie over basisveiligheid branding watersporten.

  • Organiseren van de jaarlijkse themadag Noordzee voorjaar 2023.

Het regioteam bestaat uit de volgende leden :

Ernst Kaars Sijpesteijn 06-51176013, e-mail: ernst.sijpesteijn@watersportverbond.nl 

regioteamleden:

  • Rob Delfos - Brandingsporten
  • Leendert Oosterling - Veiligheid en opleiding
  • Michiel Kool
  • Marcel Stemvers

Het regioteam werkt nauw samen met de Toerzeilers en de BBZ.

De partners van het Watersportverbond