Regioteam Noordzee

De regio Noordzee bestaat uit de volgende vaargebieden: Langs de kust vanaf Den Helder tot aan de Voordelta en het diepe(re) water van de Noordzee.

Willem Dekker over de doorvaarbaarheid van windmolenparken.

De regio Noordzee bestaat uit de volgende vaargebieden: Langs de kust vanaf de waddeneilanden tot aan de Voordelta en het diepe(re) water van de Noordzee.

De ruimtelijke druk op de Noordzee is groot. Naast intensief scheepvaartverkeer, olie- en gaswinning, visserij, zandwinning, en Natura 2000 gebieden, wordt er een grote ruimtelijke beslaglegging voorzien met windturbine parken en zee-boerderijen in de windparken. Regioteam Noordzee beoogt proactief te participeren bij beleidsontwikkeling van de overheid op lokaal, provinciaal en nationaal niveau.

Het 5 puntenplan van het regioteam Noordzee voor 2022:
  • Het mogelijk houden van de doorvaart door windmolenparken.
  • Monitoren van ontwikkelingen rond de Kader Richtlijn Marien en Natura 2000. Alert zijn op mogelijke bedreigingen voor de watersport.
  • Waarborgen kwaliteit 1800-serie door partipatie in het overleg met Chef der Hydrografie.
  • Ontwikkelen eenduidige communicatie voor veilig watersporten in de branding langs de Nederlandse kust voor aanstaande zomer seizoen; participatie in werkgroep waarvan KNRM de trekker is.
  • Organiseren van de jaarlijkse themadag Noordzee voorjaar 2022.
Het regioteam bestaat uit de volgende leden :

Ernst Kaars Sijpesteijn 06-51176013, e-mail: ernst.sijpesteijn@watersportverbond.nl 

regioteamleden:

  • Rob Delfos - Brandingsporten
  • Willem Dekker - Doorvaart en medegebruik windmolenparken
  • Leendert Oosterling - Veiligheid en opleiding

Het regioteam werkt nauw samen met de Toerzeilers en de BBZ.

De partners van het Watersportverbond