Toekomst van de Noordzee besproken tijdens regiodag

12 maart 2020

De regiodag werd zaterdag 7 maart 2020 gehouden in het mooie Topzeilcentrum te Scheveningen. Het thema dit jaar was de 'Toekomst van de Noordzee'. Bestuurders en commissieleden van verenigingen van Texel tot Zeeland , betrokken bij de organisatie van tochten en wedstrijden op Zee, waren de deskundige deelnemers. 


De Noordzee in transitie

‘Keynote spreker’ Wim van Urk, programma manager bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, schetste de ontwikkelingen op het gebied van energie transitie (van olie en gas naar wind) voedselvoorziening (visserij en zee-boerderijen) en herstel van natuur. Het wordt druk op de Noordzee. Een interessant en openhartig verhaal over besluitvorming van politiek, invloed van maatschappelijke organisaties en rol van de ministeries. De uiteindelijke goedkeuring van het Noordzeeakkoord wacht nog op de acceptatie van de achterban van de visserij.

Spreker Wim van Urk tijdens de regiodag
Spreker Wim van Urk tijdens de regiodag

Hoe houden wij onze offshore tochten en wedstrijden veilig en aantrekkelijk?

In de werksessie over veilige vaart op zee spraken Willem Dekker en Leen Oosterling van het regioteam Noordzee van het Watersportverbond met de deskundigen van de verenigingen over veiligheid en doorvaart windparken mede in relatie met de dreigende consequenties van het voornoemde Noordzee Akkoord.  Enkele reacties waren:     

  • Parken zijn “Open” voor doorvaart of ze zijn “Dicht”.
  • Eventueel ingestelde “doorvaart corridors” zijn ongeschikt voor zeilende vaartuigen indien niet bezeild. Deze schepen gaan niet op de hulpmotor tegen zeegang invaren.
  • Eventueel ingestelde “doorvaart corridors” trekken ook andere scheepvaart aan hetgeen aanleiding is voor grotere verkeersdichtheid in de corridor. NB: dit is zeker het geval als de maximaal toegestane lengte omhoog gaat naar tot 46 meter.
  • Nabijheid situaties in de corridors en bij uitvaren van een corridor moeten nader beoordeeld worden in relatie tot COLLREGS (IMO) indien grotere schepen gebruik gaan maken van deze doorvaart mogelijkheid. Kunnen grotere schepen nog wel een  ‘round turn’ maken bij gevaar voor aanvaring zoals opgenomen in de definitie voor veilige afstanden scheepvaartroutes tot windparken?
  • Sluiten en partieel sluiten van windparken voor doorvaart leidt zonder meer tot grotere verkeersdichtheid in de bermen langs de windparken en geeft daarmee een verhoogd risico voor de scheepvaart.
  • Sluiten of partieel sluiten van windparken voor doorvaart beperkt de mogelijkheden voor kleine schepen om uit te wijken naar alternatieve koersen bij slechter wordende weersomstandigheden.

Waar moet je aan denken om veilig te sporten in de branding ?

In de werksessie onder leiding van Rob Delfos spraken catamaranzeilers, kiters en surfers over het project dat door het regioteam Noordzee is geïnitieerd om te komen tot duidelijke, eenduidige communicatie over veilig brandingsporten langs de gehele Nederlandse kust. Doel is om te komen tot informatiepakketten voor communicatie aan sporters, verenigingen, lesscholen en gemeenten. Per doelgroep en sport zullen de veiligheidstips verschillen. De eerste fase is om informatie te verzamelen. De verenigingen in de werksessie zijn zeer enthousiast over het project. De unanieme reactie; er is grote behoefte aan duidelijke eenduidige communicatie. Nu is vaak onduidelijk wat de belangrijkste maatregelen zijn. Dat komt vooral omdat iedereen wat anders communiceert en omdat informatie vaak onoverzichtelijk wordt gepresenteerd. Voor gemeenten is er helemaal niets, terwijl de meeste gemeenten zich erg oncomfortabel voelen met de sportactiviteiten in ‘hun’ branding. Ze weten zich geen raad en grijpen dan helaas naar onpraktische maatregelen.

Het project is een samenwerking van het Watersportverbond, het platform ‘Varen doe je Samen’, de KNRM, de Reddingsbrigades, de NKV en HSA. Fase 1 is het verzamelen van informatie over de diverse sporten en doelgroepen. De verenigingen op de regiodag bieden aan om te helpen als klankbord. Ook wordt hulp aangeboden voor het betrekken van de overheid. Het zou goed zijn indien overheden ook aansluiten bij de creatie.

Hoe betrekken wij onze leden en achterban bij het WK 2022?

De presentatie over WK2022 te Den Haag door Marijn Stokker  en Ilse Köpping was zeer inspirerend.  Hoe heeft Den Haag dit bid kunnen winnen en wie zijn de partijen die het gaan realiseren. Hier ligt een belangrijke rol voor de verenigingen. Het WK zeilen is een uniek evenement en biedt onder meer kansen voor verenigingen nieuwe jeugd aan te trekken en de ervaren jonge zeiler ook te interesseren in het organiseren van wedstrijden.  

Ilse en Marijn vertellen enthousiaste over de workshop ‘ watersport en waterkunde’  tijdens de Óptimist on Tour’ en het lesprogramma waar 600 scholen participeerden tijdens de Volvo Ocean race. De WK2022 biedt daarbij mogelijkheden om de watersport als een sector 'die er toe doet' neer te zetten bij bedrijfsleven, overheid en politiek. De deelnemers gaan nadenken hoe het WK Zeilen in te zetten om ambitie en doelstellingen van de vereniging te realiseren  Wilt u contact opnemen met Ilse of Marijn stuur een bericht naar wk@watersportverbond.nl.

Het was een boeiende middag. De reacties over de regiodag waren alom enthousiast; interessant met vele nieuwe inzichten wat er op ons afkomt. En  leuk om met elkaar van gedachten te wisselen over de uitdagingen en de kansen van de watersport op zee. Een boeiende dag in een inspirerende omgeving met ter afsluiting nog een  hapje en drankje om de onderlinge contacten verder te verstevigen.

Voor meer informatie over belangenbehartiging mail noordzee@watersportverbond.com ,  bel of app regiovertegenwoordiger Noordzee Ernst kaars Sijpesteijn 06-511 76 013

Uitgelichte artikelen

Recreatie In mijn regio

De partners van het Watersportverbond