Toekomstplan ‘Ruimte voor Levende Rivieren’ aangeboden aan de minister

Minister Cora van Nieuwenhuizen kreeg uit handen van Marieke Harteveld, directeur natuurbescherming van het Wereld Natuur Fonds, afgelopen donderdag het  rapport Ruimte voor levende rivieren aangeboden.

8 december 2019

Minister Cora van Nieuwenhuizen kreeg uit handen van Marieke Harteveld, directeur natuurbescherming van het Wereld Natuur Fonds, afgelopen donderdag het  rapport Ruimte voor levende rivieren aangeboden. In dit rapport is een visie opgenomen op de toekomst van de grote rivieren in Nederland. Aan de totstandkoming van deze visie hebben diverse natuur- en milieu-organisaties meegewerkt, maar ook het Watersportverbond dat heeft geholpen bij het formuleren van leidende principes voor natuur en recreatie.

Samen met andere partijen streeft het Watersportverbond naar een beter en mooier aaneengesloten rivierenlandschap door natuurontwikkeling en minder barrières op cruciale plekken. Daarbij zijn uitgangspunten en wensen geformuleerd waaronder:

  • Koppelen van zomerkadeverlaging of nieuwe ecologische verbindingen aan onder andere kleine vaarrondjes
  • Faciliteren van elektrisch varen
  • Jachthavens als natuureducatie-punt en multifunctionele knooppunten in vaarnetwerk.

Om een en ander te realiseren moet veel gedaan worden aan bewustwording, door het opstellen van gedragsregels en campagne en door het formuleren van een gezamenlijke boodschap en inzetten op een lobby, elkaar op de hoogte houden van kansen en elkaar vinden voor versterking op kritieke beslismomenten.

Na afloop van de officiële presentatie van de visie zochten partijen elkaar op om samen te werken aan uitvoeringsplannen. Het Watersportverbond heeft toegezegd hieraan te willen bijdragen.

Uitgelichte artikelen

Recreatie

De partners van het Watersportverbond