Uitkomsten van onderzoek onder suppers in Nederland

13 januari 2020

In het najaar van 2019 heeft de sup-commissie een onderzoek gehouden onder de supper’s in Nederland. Het doel van de enquête is meer inzicht te krijgen in de motivatie en de wensen ter bevordering van de supwedstrijden. De resultaten hebben een belangrijke rol gespeeld in de opzet voor de wedstrijdkalender en de Nederlandse Kampioenschappen voor 2020.

Aan het onderzoek hebben 49 suppers deelgenomen, waarvan 38 mannen en 11 vrouwen. Onder de deelnemers zaten 28 amateur suppers en 17 wedstrijdsuppers. De helft hiervan geeft aan dat zij al 5 jaar of langer aan het suppen zijn. Zo’n 36 van de ondervraagden gaven aan dat zij naast Long Distance meer disciplines in de sport beoefenen, zoals wave, technical, sprint, down wind en/of yoga. Op het gebied van kennis over het wedstrijdreglement valt nog veel te halen. De helft van de deelnemers gaven aan het wedstrijdreglement te hebben gelezen. 

Op de open vragen over huidige wedstrijdformat en verbeterpunten kwamen onderstaande punten bovendrijven als meest benoemd en goed advies.

  • Betere kalender en het tijdig aankondiging van de wedstrijden en de uitslagen.
  • Meer onderscheid in klassen te maken. Dit op basis van leeftijd. Bijvoorbeeld onder de 18 en boven 50 en op basis van materiaal door een inflatable klassen.
  • Meer deelnemers.
  • Het NK niet meer als een tour maar in een weekend met meerdere disciplines met sprint, technical race en long distance. En als totaal event aan te bieden incl. tourtocht en clinics.
  • Goede wedstrijdleiding.
  • Meer samenwerking met de SUP scholen.
  • Een duidelijke leidraad voor de wedstrijdorganisatie.

Zoals eerder vermeld zijn de resultaten van het onderzoek gebruikt bij de realisatie van de nieuwe wedstrijdkalender en de organisatie van NK’s. De sup-commissie gaat de plannen tevens meenemen in de ontwikkeling van de sport in Nederland.

Uitgelichte artikelen

Wedstrijdsport

De partners van het Watersportverbond