Veiligheidscampagne ‘Varen doe je Samen!’ met vijf jaar verlengd

Ook de komende vijf jaar Varen doe je Samen!

7 februari 2020

De samenwerkende organisaties in de veiligheidscampagne ‘Varen doe je Samen!’ hebben voor de periode 2020 – 2025 opnieuw hun medewerking toegezegd. Daarmee gaat de campagne, die inmiddels ruim 12,5 jaar loopt, een nieuwe fase in. Op vrijdag 7 februari 2020 is het nieuwe convenant ‘Varen doe je Samen! 2020 – 2025’ ondertekend tijdens Boot Holland in Leeuwarden.

Met de ondertekening onderstrepen alle partners het belang van de campagne en de samenwerking. Veiligheidsbewustzijn op het water is én blijft een belangrijk thema. Uit de ervaringen van de partners en de vergaarde kennis van de afgelopen jaren blijkt dat het van groot belang is om blijvend aandacht te besteden aan het vergroten van het veiligheidsbewustzijn.

Zeker nu de manier waarop de waterrecreant zich op het water begeeft (andere vormen van watersport en -beleving, meer gedeeld gebruik) aan het veranderen is. Daarnaast heeft 'Varen doe je Samen!' een belangrijke rol in het signaleren van situaties, relevant voor de veiligheid en het communiceren hierover (zowel naar de gebruiker als naar verantwoordelijke partners). “De binnenvaart groeit, de schepen worden groter en de recreatievaart neemt qua variatie toe. Het wordt drukker op verschillende plekken en de manier van recreëren op en aan het water verandert. Streven naar meer veiligheidsbewustzijn op het water is dan bepaald geen overbodige luxe”, meent Rowena van der Maat, projectleider ‘Varen doe je Samen!’. 


Veilig op het water

Om de veiligheid op de Nederlandse grote vaarwegen te vergroten is in 2007 de campagne 'Varen doe je Samen!' (VDJS) gelanceerd. De campagne is opgericht om beroepsschippers, recreatieschippers en andere waterrecreanten bewust te maken van elkaars gedrag en beperkingen op het water, met name daar waar recreatievaart en beroepsvaart elkaar ontmoeten en daarmee de veiligheid te vergroten.

Om dit te bereiken is onder meer de website Varendoejesamen.nl opgericht, met uitgebreide informatie, tips en adviezen voor de recreatievaart en beroepsvaart. Het brede aanbod van knooppuntbeschrijvingen, interactieve kaarten, diverse brochures en actueel nieuws is een bron van informatie voor de vele bezoekers. Ook via de verschillende praktijkdagen, watersportbeurzen en de aanwezigheid (en discussie) op social-media-kanalen wordt er veel informatie uitgewisseld en zijn de afgelopen jaren miljoenen mensen bereikt.


Samenwerkende partners

De campagne ‘Varen doe je Samen!’ is een samenwerking tussen verschillende partners. Ook diverse nieuwe partijen verkennen de mogelijkheden om de komende jaren bij te dragen aan of ‘vriend van Varen doe je Samen!’ te worden. Het nieuwe convenant is ondertekend door: Rijkswaterstaat, provincies, Unie van Waterschappen, Havenbedrijf Amsterdam, Havenbedrijf Rotterdam, Koninklijke BLN-Schuttevaer, KNRM, Reddingsbrigade Nederland, HISWA-RECRON, KNMC, Dienst der Hydrografie, Netwerk Waterrecreatie, Sportvisserij Nederland, Waterrecreatie Nederland en het Watersportverbond. Alle betrokken partijen hebben aangegeven zeer gemotiveerd en met een aangescherpte focus de nieuwe fase in te gaan. De motivaties van de partners zijn te lezen op de website van Varen doe je Samen!.

Het Watersportverbond is blij opnieuw onderdeel uit te maken van het convenant: "Veiligheid op het water is een van de speerpunten van het Watersportverbond. Daarom wil onze bond de samenwerking binnen de campagne Varen doe je Samen! voortzetten. De landelijk campagne richt zich op het voorlichten van onze verenigingen en watersporters over allerlei gevaren op de vaarwegen via onder andere knooppuntenboekjes, lezingen bij de verenigingen en brochures. We zetten ons voor het project in via de samenwerking met de partners, andere belangenpartijen en de verschillende vaarwegbeheerders. Door deel te nemen aan het convenant ‘Varen doe je Samen’ creëren we een groot netwerk op het gebied van veiligheid voor onze watersporters en andere vaarweggebruikers."


Boot Holland 2020

De officiële ondertekening van het nieuwe convenant vond plaats op 7 februari 2020, de eerste dag van watersportbeurs Boot Holland. Iedereen is van harte uitgenodigd om de stand van ‘Varen doe je Samen!’, onderdeel van het Veiligheidsplein op de beurs, te bezoeken. Het standnummer is 2020. Boot Holland is van 7 t/m 11 februari 2020 in de WTC Expo in Leeuwarden.

Convenant 2020 - 2025
Convenant 2020 - 2025

Uitgelichte artikelen

Recreatie In mijn regio

De partners van het Watersportverbond