Verenigingen bundelen krachten voor inspraak op beleid de Grevelingen

7 juli 2021

In een gezamenlijk opgestelde visie ‘De juiste koers voor de Grevelingen’ over de waterrecreatie ín het gebied, pleit een samenwerking  van belanghebbenden in de waterrecreatie voor meer inspraak op het beleid. De samenwerking bestaat uit  watersportverenigingen, commerciële jachthavens, belangenorganisaties, onder welke het Watersportverbond, en verhuurders. De sector staat nu bij het maken van beleid te vaak aan de kant en kan slechts reageren op ontwikkelingen en voorstellen. Met de visie, die is aangeboden aan overheidsbestuurders, stuurt de waterrecreatie sector aan op een hechte samenwerking met overheid.

De waterrecreatiesector richt zich met de visie op meer oog voor de belangen van de sector, behoud van open en voldoende diep vaarwater, solide beheer van voorzieningen en flexibele regelgeving om in te kunnen spelen op de veranderingen in de markt. Op die manier kan de regio beter profiteren van ruim 30 miljoen aan bestedingen in de waterrecreatie sector.

 

Meest gevarieerde vaargebied van Nederland

De visie beschrijft de Grevelingen als meest gevarieerde vaargebied van Nederland, met 4500 vaste ligplaatsen, meerdere surf- en zeilscholen, verhuurbedrijven, prachtige natuur, helder water en bijzondere openbare aanlegplaatsen op unieke eilandjes en oevers voor trendsporten.

 

Gebied onder druk

Maar deze kwaliteiten staan ook onder druk. Aan het vrij bevaarbaar water wordt geknabbeld door visserij, natuurwaarden, getijde en waterplanten. Onderhoud van openbare aanlegplaatsen en sanitaire voorzieningen op de eilanden is niet altijd optimaal en dit voorjaar bleef de Grevelingensluis enige tijd zeer beperkt bediend of gestremd. Trends binnen en buiten de sector vragen om nieuwe producten voor nieuwe gebruikers. Sector en overheid moeten samenwerken om deze te bedienen.

 

Samen sterk

De sector hoopt met deze visie de overheid de hand te reiken om samen sterker te worden. Gedeputeerde Dick van der Velde van de provincie Zeeland geeft in het voorwoord aan dat “de sector helder aangeeft wat er nodig is om deze robuust te houden”.

Vanuit het Watersportverbond is het regioteam Deltawateren nauw betrokken geweest bij het  tot stand komen van de visie en dringt het samen met de andere belanghebbenden gezamenlijk aan tot een vervolgstap.

Lees via de link hieronder de visie 'De juiste koers voor Grevelingen'. 

Verenigingen bundelen krachten voor inspraak op beleid de Grevelingen