Vertrouwenscontactpersoon op de vereniging

4 april 2024

Vertrouwenscontactpersoon op de vereniging

Als bestuurder van een vereniging ben je verantwoordelijk voor een veilige (sport)vereniging. Dit betekent: plezier voorop, geen agressie, intimidatie of seksueel grensoverschrijdend gedrag. Een goed fundament helpt om een veilige omgeving te creëren. Als vereniging kan je dit fundament vormen door te werken met de vier V’s. In dit artikel gaan we in op de vertrouwenscontactpersoon op de vereniging

Een vertrouwenscontactpersoon is een laagdrempelig aanspreekpunt in je vereniging rondom sociale veiligheid. Iedereen op de vereniging kan met vragen, zorgen of mogelijke meldingen bij de vertrouwenscontactpersoon terecht. Een vertrouwenscontactpersoon biedt een luisterend oor,  denkt mee en weet wat mogelijke vervolgstappen zouden kunnen zijn. Een vertrouwenscontactpersoon is geen hulpverlener, maar is wel een onmisbare schakel voor het opvolgen en voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. 

Een vertrouwenscontactpersoon werkt, samen met het bestuur, aan preventie. Door te signaleren en acteren heeft de vertrouwenscontactpersoon een belangrijke rol in het sociaal veilig maken en houden van de vereniging.

 

Samenwerken

Als verenigingen kan je bij het zoeken en aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon samenwerken. Misschien heeft een vereniging in de directe omgeving al iemand aangesteld en zou dezelfde persoon deze rol ook voor jouw vereniging kunnen vervullen. 

 

Eigenschappen Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenscontactpersoon krijgt te maken met persoonlijke en vertrouwelijke informatie en vervult daarmee een kwetsbare functie. Het is daarom belangrijk dat de vertrouwenscontactpersoon hier goed mee kan omgaan. Een vertrouwenscontactpersoon dient toegankelijk en betrouwbaar te zijn. Verder is het belangrijk dat de vertrouwenscontactpersoon beschikt over empathie en verantwoordelijkheidsgevoel, kan omgaan met emoties, goed kan luisteren en het probleem helder kan krijgen. 

 

Tips
  • Zorg dat de naam en contactgegevens van de vertrouwenscontactpersoon duidelijk vindbaar zijn voor iedereen.
  • Beleg bij iemand in het bestuur het onderwerp veilig (sport)klimaat. Zo kan het bestuur daar waar nodig optreden, maatregelen nemen en zich blijvend inzetten voor preventie.
  • Biedt de vertrouwenscontactpersoon een opleiding aan.

Deel dit artikel:

De partners van het Watersportverbond