Voor en door elkaar, ALV 17 mei

9 juni 2021

Afgelopen 17 mei kwamen wij alweer voor de vierde keer online bij elkaar voor de ALV. Hoewel online bijeenkomen inmiddels de normaalste zaak van de wereld is, bleek het nog geen garantie voor een foutloze techniek. Dat deed gelukkig geen afbreuk aan de participatie en meedenken van de deelnemers. Hoewel het bij een online vergadering natuurlijk lastig in te schatten is, merken wij gelukkig een groeiende door en voor elkaar ontwikkeling binnen het Watersportverbond. 

De verschillende platforms dragen daar naar ons idee aan bij omdat er daarmee meer aandacht en focus is voor de verschillende activiteiten die het Watersportverbond vertegenwoordigt zonder de kracht van het collectief uit het oog te verliezen. De kruisbestuiving tussen de platforms en disciplines leidt tot nieuwe inzichten en mogelijkheden. Het nieuwe kano topsportcentrum, de Willem-Alexanderbaan in Rotterdam, is daar een mooi voorbeeld van, evenals de uitbreiding van het aanbod aan disciplines op verenigingen met bijvoorbeeld kano en sup.

Met de platforms ontstaat er een nieuwe verbinding met onze leden. Steeds meer vrijwilligers zetten zich binnen deze structuur in om de kracht die wij (alleen) als collectief hebben, op een structurele manier en tot ieders voordeel te benutten.

Het nieuwe Platform Recreatiesport, onder leiding van de in de vergadering benoemde Christoffer Jonker, zorgt in het bijzonder voor verbinding met een deel van onze achterban die er voorheen in veel te geringe mate was. Het Platform Kanosport nestelt zich steviger binnen het Verbond met de benoeming van Ab Reinders als bestuurslid. 

De transparante structuur die de platforms ten aanzien van de financiën bieden, draagt ook bij aan het voor en door elkaar gevoel. Wij zijn weer aan het bouwen.

Deze ontwikkeling zorgt ervoor dat, op het moment dat er zich vernieuwingen aan dienen waar we ons allemaal over moeten buigen en beslissingen over moeten nemen, er rust en vertrouwen is dit gezamenlijk te doen. 

Dat gaat nog niet altijd goed. De wijzigingen in de statuten leken vooraf goed uitgewerkt en uitgelegd, maar tijdens de ALV bleek dit niet het geval en waren er nog (te) veel vragen. Daarom werd besloten om de wijziging in de statuten niet in stemming te brengen.

Het bestuur en het bureau gaan aan de slag met de naar voren gebrachte punten en bereiden een zorgvuldige communicatie voor. We moeten duidelijker maken wat de reden voor een aantal wijzigingen is en welke gevolgen dit heeft voor zowel het Verbond als de verenigingen zelf. U hoort van ons.

Voor nu gaan we onze sport in volle glorie vieren nu het weer kan. We hebben er lang op moeten wachten, maar de voortekenen lijken nu eindelijk gunstig. Samen op het water in ontspanning, in competitie of in gezelligheid aan wal, dat is waar we het allemaal voor doen. En natuurlijk kijken we naar Oranje in Japan, waar onze toppers hopelijk volop gaan genieten en presteren. Hun passie voor onze sport werkt aanstekelijk en wij wensen hen veel succes.

Uitgelichte artikelen

Verenigingen

De partners van het Watersportverbond