Voor Pampus liggen

25 maart 2021

We varen op ons gemak van Weesp naar Muiden, onderweg genietend van hetgeen de Vecht te bieden heeft. Daarbij voert de vaarweg over de A1 over het breedste aquaduct van Europa. Het aquaduct heet ‘Veldzicht’ naar een boerderij die ervoor heeft moeten wijken. Als we Muiden binnenvaren stellen we vast dat het er gezellig druk is. We varen door naar de sluis die nog altijd wordt aangeduid als 'Groote Zeesluis'.

Muiderslot
Muiderslot

Muiderslot
Als je uit deze sluis komt, ligt het Muiderslot kamerbreed voor je. Het is bijna een sprookjeskasteel, zo mooi is het. Vermoedelijk gebouwd aan het eind van de 13e eeuw en de laatste anderhalve eeuw drie keer gerestaureerd. Uitermate fraai dus en ook nog origineel. En wat een historie! Zo is bijvoorbeeld graaf Floris V bij een ontsnappingspoging uit dit kasteel vermoord. Een kleine drie eeuwen later werd het slot in 1577 ingenomen namens Willem van Oranje. Mochten je kinderen het een keer willen zien, ga dan mee ! De inhoud is voornamelijk 17e eeuws en het slot staat garant voor een intensieve beleving van onze geschiedenis.

Tegenover het Muiderslot hebben we de Koninklijke Nederlandsche Zeil-en Roeivereeniging, waarvan prinses Beatrix de beschermvrouwe is. Leden van deze vereniging mogen – samen met de leden van Koninklijke Roei-en Zeilvereniging De Maas – als enigen een toevoeging aan de Nederlandse vlag voeren. Voor de leden van de KNZ&RV is dat een kroon boven een gestileerde ‘W’. We vervolgen onze vaartocht in de vaargeul die ons uit de haven van Muiden leidt.

Pampus
Even later komen we op het IJmeer. Hoewel het nog een flink stuk verder is, kunnen we recht voor ons in de verte het eiland Pampus zien liggen. We varen daar rustig op aan. Aan stuurboord liggen dan de 3 eilandjes De Drost, Warenar en Hooft. We varen door en realiseren ons dat we toch wel op een serieuze watervlakte zitten. Het weer is een beetje dreigend en dat versterkt dat gevoel nog wat verder.

Dreigende watervlakte
Dreigende watervlakte

Als we ons rondje om Pampus maken, stellen we vast dat je er vanaf het water eigenlijk niet zoveel van kunt zien. Officieel heet het eiland Fort aan het Pampus. Het is een kunstmatig forteiland dat is aangelegd in de jaren 1887-1895. Het is gebouwd om de Stelling van Amsterdam te completeren. Boeiend is dat het fort nooit voor gevechtshandelingen is gebruikt. Het is flink in verval geraakt door andersoortig gebruik. De Duitsers oefenden er in de oorlog mee voor precisiebombardementen. Ze sloopten de kanonnen en het staal voor de eigen oorlogsindustrie. Na de oorlog werd het gebruikt om munitie tot ontploffing te brengen. Sinds 1990 is het overgedragen aan de Stichting Forteiland Pampus. Er is heel veel puin geruimd, het fort is gerestaureerd en je kunt het tegenwoordig bezoeken. Het fort heeft anno nu een museale functie en er is een lunchrestaurant.

Als we vervolgens naar het Buiten-IJ gaan realiseren we ons dat we varen in de geul waar de uitdrukking ‘voor Pampus liggen’ vandaan komt. Oorspronkelijk droeg namelijk die door slib ondiep geworden vaargeul de naam Pampus. De via de Zuiderzee terugkerende VOC-schepen staken te diep voor de vaargeul en moesten daar wachten. Over de relatie tussen ‘voor Pampus liggen’ en dronkenschap bestaan verschillende theorieën, die we hier maar laten voor wat ze zijn ….

300 pagina’s puur vaarplezier

'Hollands water' is een regelrechte appetizer voor het nieuwe vaarseizoen, zo'n echte must have!

De titel moet je daarbij een beetje ruim zien: ook Zeeuws, Brabants en Utrechts water is erin opgenomen. Met fraaie fotografie krijg je 30 vaargebieden, 12 steden en 3 publieksevenementen inspirerend opgediend. De liefde voor Hollands water spat van dit boek, in tekst en beeld.

Voor booteigenaren is het aanlokkelijk om een exemplaar aan boord te hebben liggen. Voor de watersportvereniging op de koffietafel. Het is zowel geschikt om samen te kijken of alleen te lezen. Ga er lekker voor zitten en geniet er met volle teugen van! 

Je kunt ‘Hollands water’ hier bestellen

De partners van het Watersportverbond