Watersportverbond onderdeel van belangrijk landelijk overlegorgaan

Hoe gaan we om met de zeespiegelstijging in Nederland?

12 februari 2021

Het Watersportverbond maakt onderdeel uit van het ‘Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving’ van de rijksoverheid. In dit overleg buigen verschillende organisaties zich over de omgeving waar we wonen, werken, reizen en recreëren. Het water vormt een belangrijk onderwerp en is onderverdeeld in meerdere dossiers. Eind januari ging het over een onafwendbaar probleem: hoe verdedigen we ons land tegen de dreigende zeespiegelstijging en hoe ziet de toekomst er uit van onze grote rivieren?

Hoewel duizelingwekkend abstract, omdat nog niemand weet wat het werkelijke effect zal zijn van het smeltende poolijs op het peil van de oceanen en zeeën en dus op de toestand van het Nederlandse water tot 2050, is bij dit onderwerp wel degelijk een rol weggelegd voor het Watersportverbond.


Belang van de watersport

Op de lange termijn zal dit gezelschap belangrijk worden voor het toekomstig kabinetsbeleid. Onze betrokkenheid bij het overleg kan daarom gunstig uitpakken voor de watersport. Het behoedt ons in elk geval voor een uphill battle, zoals we die nu soms voeren rondom bijvoorbeeld windmolens. Hier kunnen  we nu vaak pas in verzet komen, terwijl de wieken al op trailers aan komen rijden. Het is de kunst om vroegtijdig aan tafel te zitten.


Bewustwording o.a. middels jeugdprogramma Optimist on Tour

Ook voor de korte termijn zullen wij als vertegenwoordigers van watersportend Nederland al baat hebben bij inspraak binnen het Overlegorgaan Fysieke Omgeving. Met name in de bewustwording en voorlichting rondom klimaatverandering en de stijgende zeespiegel is een rol voor ons weggelegd. Een rol die we al actief vervullen met het rondreizend waterlaboratorium als onderdeel van ons onderwijsprogramma Optimist on Tour. Hiermee bereiken we veel kinderen in heel Nederland, iets wat niet onopgemerkt is gebleven bij de rijksoverheid opgemerkt.  


Podcast Future Affairs (NRC) met professor Jan Rotmans

Onlangs verscheen en interessante podcast over het onderwerp. Professor Jan Rotmans is al dertig jaar bezig met klimaat, economie, cultuur, technologie en is de grondlegger van een heel nieuw vakgebied: transitiekunde. Iedere dag is hij bezig met toekomst oefeningen, maar pretendeert niet in een glazen bol te kunnen kijken.

In de NRC-podcastserie Future Affairs, schetst Rotmans een tastbaar vergezicht: Nederland over 100 jaar. In essentie komt het hierop neer: De druk vanuit het water op het land wordt te groot en is niet meer tegen te houden, of af te voeren. Dijken kunnen we niet meer blijven ophogen, noch rivieren verbreden. Daarom gaan we het water toelaten om op te wonen, werken, leven en recreëren. Met drijvende steden, wijken en talloze soorten van watervervoer. In plaats van de eeuwenoude vijand wordt het water een metgezel, waarmee we leren leven.

Wat de toekomst ook zal zijn, we werken eraan mee deze waterproof te maken.

 

Foto Deltawerken: Rijkswaterstaat

Deel dit artikel:

De partners van het Watersportverbond