Watersportverbond wil classificatie wedstrijdwater voor Kralingse Plas

27 februari 2020

Het Ministerie van I en W is momenteel bezig om in het kader van de Tussentijdse Evaluatie de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) tegen het licht te houden. De waterschappen zijn hierbij de partner voor de realisatie van de beoogde waterkwaliteit. Voor onder andere de Kralingse plas is de Gemeente Rotterdam medeverantwoordelijk voor de instelling van schoner water én hoofdverantwoordelijk voor de toewijzing van de functies. Opvallend is, dat in de KRW documenten bij het waterlichaam Kralingse Plas geen duidelijke functies staan aangegeven; terwijl dat wel gebruikelijk is. 

Het Watersportverbond heeft de wethouders Sport en Water middels een brief verzocht om de plas de functie wedstrijdwater voor de zeilsport te geven. De Kralingse Plas heeft immers de afgelopen honderd jaar een belangrijke plek verworven als wedstrijdlocatie voor de zeilsport. De Plas vormt een zeilwedstrijd en -trainingslocatie van grote betekenis. Voornamelijk gericht op amateurs, maar verschillende Olympische zeilers zijn hier hun loopbaan begonnen. Tijdens het vaarseizoen zijn er wekelijks meerdere wedstrijden, op lokaal, regionaal en nationaal niveau. Ook in de wintermaanden zijn er wedstrijden en trainingen. Het zou geweldig zijn voor de stad Rotterdam als de verenigingen ook weer grote internationale wedstrijden zouden kunnen organiseren. 

Helaas is de plas daar momenteel niet geschikt voor. Door de geringe diepgang van de plas wordt het organiseren van belangrijke zeilwedstrijden zo goed als onmogelijk. Tot voor kort kende de Kralingse Plas voldoende diepgang en nauwelijks tot geen andere belemmeringen. Watersporters ondervinden sinds 2009 hinder van zeer uiteenlopende vaardiepten, blauwalg en waterplanten. In toekomstvisies, de waterrichtlijn en omgevingsvisies willen we dat de zeilsport een plek blijft krijgen. Daarom dringen we er bij de gemeente op aan om de Kralingse Plas een duidelijke functie als wedstrijdwater te geven, zodat de gemeente daar vervolgens ook naar kan handelen.

Uitgelichte artikelen

Recreatie In mijn regio

De partners van het Watersportverbond