Watersportverenigingen in Limburg doorstaan overstromingen redelijk goed

5 augustus 2021

Een rondgang langs de watersportverenigingen in Limburg na de overstromingen midden juli, laat weten dat zij de hoge waterstand gelukkig redelijk goed hebben doorstaan. 

Het was fijn iedereen even te spreken,’ aldus Ernst Jan Broer, voorzitter van het Watersportverbond. ‘Niet alleen is de schade beperkt gebleven, in alle gesprekken viel ons (bestuur en directie, red.) de enorme veerkracht van de verenigingen dankzij de inzet van haar vrijwilligers op. Velen sprongen te hulp om de schade te beperken en naderhand op te ruimen. Dan blijkt maar weer hoe belangrijk vrijwilligers voor ons zijn.’

De gesprekken met de verenigingen in Limburg liet het volgende beeld zien:

Bij de Roermondse Roei- en Zeilvereniging Maas en Roer was de schade het grootst met 1,5 m water en veel modder in de loodsen tot 1,5 meter. In de haven steeg het water tot het einde van de palen en was de situatie kritiek. Uiteindelijk is er ‘slechts’ één boot gezonken. 

Nautilus Roermondse Watersportvereniging ondervond schade aan materieel aan wal, zoals een vorkheftruck en wasmachines/droger. Het hoger gelegen verenigingsgebouw is gelukkig geheel intact gebleven. 

KV Viking in Venlo, Thorner Zeilclub, WSV Hanssum (Neer), WSV Poseidon (Kessel), WSV De Waolenwiert (Eijsden), WSV Ascloa en de Maastrichtse Watersportclub hebben slechts geringe schade ondervonden aan de hoge waterstand. KV Viking dankte dat aan damwanden die gezamenlijk gezet zijn.

Het is bijzonder te merken hoe bij een ramp als deze het verenigingsleven tot bloei komt. Wij wensen alle getroffen verenigingen veel sterkte en succes bij de verdere afwikkeling en hopen dat snel weer kan worden overgegaan tot volop plezier ervaren op het water.

 

Steun voor verenigingen bij rampen 

WTS en Nationaal Rampenfonds

Limburg is benoemd tot rampgebied, wat betekent dat de verenigingen aanspraak kunnen maken op de Wet Tegemoetkoming bij Schade (WTS). Dat is van belang omdat niet in alle gevallen de schade wordt vergoed door de verzekeraar.

Naast de WTS kunnen de verenigingen met schade aanspraak maken op het Nationaal Rampenfonds. Dit fonds is er voor steun aan kleinschalige projecten die ertoe dienen dat de lokale samenleving een extra steuntje in de rug krijgt. 

 

Het College van Deskundigen biedt steun en expertise

Verenigingen die niet weten welke wegen zij kunnen bewandelen bij een ramp als deze, kunnen zich wenden tot het College van Deskundigen van het Watersportverbond. Denk aan bijvoorbeeld juridische vraagstukken.

De partners van het Watersportverbond