Webinar: Wordt de Erasmusvaart de motor voor Monster, Schiedam en Maassluis?

Wordt de Erasmusvaart de motor voor Monster, Schiedam en Maassluis?

17 februari 2021

 

Webinar: Wordt de Erasmusvaart de motor voor Monster, Schiedam en Maassluis?
Locatie: Online (zoom)
Datum: Dinsdag 20 april
Tijd: 20:00 - 21:30 uur
Hosts: Manita Koop, Hoogheemraad van Delfland en Paul Smelt, regiovertegenwoordiger Zuid-Holland, Watersportverbond

Waar gebouwd wordt liggen kansen voor waterrecreatie. Wordt de Erasmusvaart de motor voor Monster, Schiedam en Maassluis?

Om ook in de toekomst de voeten droog te houden in Den Haag Zuidwest en het kassengebied, is een nieuwe boezemverbinding nodig tussen Den Haag en Westland: de Erasmusvaart. Ons klimaat verandert. Het weer wordt grilliger. Met lange periodes van droogte enerzijds en hevige buien anderzijds. Daarop moeten wij ons gebied en ons watersysteem aanpassen. Een gebied dat voor een groot deel verhard is en waar de komende jaren nog veel woningen bijgebouwd gaan worden. 

Door de aanleg van de Erasmusvaart kunnen wij hemelwater op tijd en langs twee kanten afvoeren naar de Noordzee en de waterbergingen Hoekpolder en Woudsepolder. Zo beschermen wij de bedrijven, bewoners en hun bezittingen in dit gebied tegen wateroverlast. Ook kunnen wij 17.000m3 water extra vasthouden voor droge tijden.

De Erasmusvaart biedt ruimte aan nieuwe waternatuur die nodig is voor de waterkwaliteit en draagt zo bij aan de biodiversiteit en aan een klimaatbestendige, gezonde en prettige leefomgeving met ruimte voor recreatie op en langs het water.

Delfland wil dat de Erasmusvaart er in 2035 ligt. 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=lMGJEPa8UXc

Tijdens de Webinar zal Hoogheemraad van Delfland Manita Koop haar visie inbrengen en pitchen. Ervoor bespreken we onze vragen, kansen en bedreigingen en erna praten we door over de watersportmogelijkheden die deze impuls zou kunnen gaan geven.

Inschrijfformulier

Bijvoorbeeld: Bestuurslid vereniging, regiovertegenwoordiger, etc.

De partners van het Watersportverbond