Bestuur

Het Watersportverbond is officieel een vereniging. Dat betekent dat wij een bestuur hebben. Uit wie bestaat ons bestuur en wie is er verantwoordelijk voor welke onderwerpen binnen onze organisatie?

Ernst Jan Broer
Voorzitter
1e termijn, aftreden/herbenoemen voorjaar 2024
Contact via voorzitter@watersportverbond.nl


Peter Tiebout 
Secretaris
1e termijn, aftreden/herbenoemen voorjaar 2026
Contact via secretaris@watersportverbond.nl


Wouter van Catz
Penningmeester & vice-voorzitter
1e termijn, aftreden/herbenoemen voorjaar 2024
Contact via penningmeester@watersportverbond.nl


Christoffer Jonker
Bestuurslid recreatiesport
1e termijn, aftreden/herbenoemen voorjaar 2025
Contact via bestuurslid.recreatiesport@watersportverbond.nl


Marieke Poulie 
Bestuurslid topsport
2e termijn, aftreden voorjaar 2025
Contact via bestuurslid.topsport@watersportverbond.nl


Peter Burggraaff 
Bestuurslid wedstrijdsport
2e termijn, aftreden najaar 2025
Contact via bestuurslid.wedstrijdsport@watersportverbond.nl


Ab Reinders
Bestuurslid kanosport
1e termijn, aftreden/herbenoemen voorjaar 2023
Contact via bestuurslid.kanosport@watersportverbond.nl


Huib Bannier
Bestuurslid marketing, communicatie en sponsoring
1e termijn, aftreden/herbenoemen voorjaar 2026
Contact via bestuurslid.marketing@watersportverbond.nl

De partners van het Watersportverbond