Bestuur

Het Watersportverbond is officieel een vereniging. Dat betekent dat wij een bestuur hebben. Uit wie bestaat ons bestuur en wie is er verantwoordelijk voor welke onderwerpen binnen onze organisatie?

Ernst Jan Broer
Voorzitter
2e termijn, aftreden voorjaar 2028
Contact via voorzitter@watersportverbond.nl


Anouschka Wodrada
Secretaris
1e termijn, aftreden/herbenoemen voorjaar 2027
Contact via secretaris@watersportverbond.nl


Wouter van Catz
Penningmeester & vice-voorzitter
2e termijn, aftreden voorjaar 2028
Contact via penningmeester@watersportverbond.nl


Christoffer Jonker
Bestuurslid recreatiesport
1e termijn, aftreden/herbenoemen voorjaar 2025
Contact via bestuurslid.recreatiesport@watersportverbond.nl


Marieke Poulie 
Bestuurslid topsport
2e termijn, aftreden voorjaar 2025
Contact via bestuurslid.topsport@watersportverbond.nl


Sander Jorissen
Bestuurslid wedstrijdsport
1e termijn, aftreden/herbenoemen voorjaar 2028
Contact via bestuurslid.wedstrijdsport@watersportverbond.nl


Everard Bos
Bestuurslid kano- en peddelsport
1e termijn, aftreden/herbenoemen voorjaar 2027
Contact via bestuurslid.kanosport@watersportverbond.nl


Huib Bannier
Bestuurslid marketing, communicatie en sponsoring
1e termijn, aftreden/herbenoemen voorjaar 2026
Contact via bestuurslid.marketing@watersportverbond.nl

Alle bestuursfuncties bij het Watersportverbond betreffen vrijwilligersfuncties en zijn naast een eventuele onkostenvergoeding onbezoldigd. Naast de functie in het bestuur van het Watersportverbond vervullen de bestuursleden nevenfuncties die je hier kunt vinden.

De partners van het Watersportverbond