Regioteams

Het Watersportverbond heeft 16 regioteams die zich (dagelijks) bezighouden met deze werkzaamheden en zich inzetten voor de belangen van onze verenigingen, de watersport en de waterrecreatie in hun regio.

Om de ruim 4400 kilometer aan Nederlandse vaarwegen toegankelijk, betaalbaar en bevaarbaar te houden, zet het Watersportverbond zich samen met haar regioteams,  experts en andere waterrecreatie-organisaties dagelijks in voor de belangen van watersporter en de kwaliteit van ons vaarwater. We richten ons niet alleen op de instandhouding van de infrastructuur van Nederland, maar ook op veiligheid, natuur en milieu en het belang van schoon (sport)water.

Het Watersportverbond heeft 16 regioteams die zich bezighouden met deze werkzaamheden. Klik op de knop hieronder voor een overzicht van onze regioteams. Op de kaart onderaan de pagina, kan je een selectie zien van de projecten waar op dit moment aan wordt gewerkt. 

Projecten

De partners van het Watersportverbond