Lid worden

Lees hier hoe je als vereniging een lidmaatschap kunt aanvragen, en wat de kosten daarvan zijn.

Lidmaatschap aanvragen

Wanneer je als vereniging lid wil worden van het Watersportverbond dan kan je een mail sturen naar vereniging@watersportverbond.nl.

Of stuur het volledig ingevulde aanvraagformulier samen met de in het formulier gevraagde bijlagen naar: 

Watersportverbond
Orteliuslaan 1041
3528 BE Utrecht
t.a.v. bestuur 

Procedure daarna

De aanvraag voor het lidmaatschap wordt door het bestuur van het Watersportverbond beoordeelt. Bij een positieve beoordeling ontvang je als vereniging een bevestiging. We nemen dan nog even contact met je op voor de verdere afhandeling, zoals het invoeren van de leden en dergelijke

Contributie

Als je als vereniging lid bent van het Watersportverbond, betaal je jaarlijks een afdracht. De grondslag voor deze afdracht is het aantal leden van de vereniging . De contributie per lid wordt elk jaar vastgesteld in de najaarsvergadering van het Watersportverbond.

De contributie per lid wordt elk jaar vastgesteld in de najaarsvergadering van het Watersportverbond. Voor 2024 is de contributie vastgesteld op € 24,30. Voor kanoleden wordt dit bedrag per huisadres verhoogd met € 5,25 voor het Magazine Kanosport.

 

Watersportverenigingen Kanoverenigingen

Volwassenen

€ 24,30

€ 24,30 + € 5,25

Jeugd / Gezinslid

€ 12,15

€ 12,15


De statuten en het huishoudelijk reglement van het Watersportverbond, evenals de jaarverslagen en het Meerjarenbeleidsplan zijn hier te vinden.

Samen maken we ons sterk voor de Watersport

Het Watersportverbond bestaat uit én maakt zich sterk voor meer dan 350 aangesloten watersportverenigingen en meer dan 80.000 leden met liefde voor de watersport.

We ondersteunen onze verenigingen op tal van gebieden, maken kinderen enthousiast voor de watersport, leiden trainers en instructeurs op zodat de wedstrijdsporters kunnen deelnemen aan eigentijdse en goed georganiseerde wedstrijden.

Ook maken we ons sterk voor het schoon, veilig en toegankelijk houden van onze Nederlandse vaarwegen en ondersteunen we onze topsporters in het behalen van medailles.

  • 350+ Aangesloten verenigingen
  • 80.000+ leden met liefde voor watersport
  • 4.400 km schoon, toegankelijk en veilig vaarwater
  • 75 regio teamleden komen op voor de watersport in Nederland
  • 100.000+ kinderen ontdekte de watersport met Optimist on Tour
  • 8 Olympische medailles sinds 2000

Uitgelichte artikelen

De partners van het Watersportverbond