Missie, Visie, Waarden

Lees hier meer over de missie, visie, waarden en onze samenwerkingspartners

Missie

Het Watersportverbond wil Nederlanders een leven lang laten genieten op het water.  
Wij zijn het Watersportverbond.

 


Visie

Het Watersportverbond zorgt er samen met haar leden en partners voor dat Nederlanders veilig, succesvol en met veel plezier het water op kunnen gaan. 
 
Wij zijn de eerste zomersport van Nederland. Watersport is voor Nederlanders in de zomer wat schaatsen is in de winter. Het Watersportverbond is actief van topsport tot recreatiesport en in verschillende disciplines. Wij zijn op al deze niveaus ambitieus.
De beleving en beoefening van de watersport verandert, maar het delen van ervaringen wordt alleen maar belangrijker. Daar ligt onze kracht.

 

Waarden 

Wij zijn ambitieus
Wij creëren een veilige en diverse sportomgeving, waarin we open en eerlijk tegen elkaar zijn
Wij hebben respect voor de natuur en de omgeving
Bij ons gaan traditie en vernieuwing hand in hand
Wij herkennen, erkennen en waarderen het werk van vrijwilligers en medewerkers 

De partners van het Watersportverbond