Statuten en reglementen

Bekijk hier onze statuten en reglementen.

Statuten

De statuten van het Watersportverbond zijn voor het laatst gewijzigd op 9 maart 2022 en vigerend. 

Huishoudelijk reglement

Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 10 december 2022.

Organen

Naast de ALV, kent het Watersportverbond een aantal organen. Deze organen hebben een reglement en staan hieronder weergegeven. 

Voor Doping, Matchfixing en Seksuele Intimidatie is het Watersportverbond per 9 maart 2022 aangesloten bij het ISR. In de statuten is ook een aanklager van het ISR gepositioneerd. De actuele reglementen voor deze onderwerpen kun je vinden via de website van het ISR. In verband met de aansluiting bij het ISR zal het reglement voor de tucht- en beroepsraad navenant aangepast worden. 

Bestuur en directie

Het bestuur en directie werken nauw samen. Hiervoor zijn de volgende reglementen van toepassing. Deze reglementen zullen in 2023 vernieuwd worden. 

Gedragscode bestuur
Directiereglement
Procuratieschema

Klachtenbehandeling

Het reglement voor het behandelen van klachten. 

Klokkenluidersregeling

De procedures die gelden wanneer een medewerker, vrijwilliger of bestuurslid van een aangesloten vereniging van het Watersportverbond een vermoeden van een misstand wil melden is te lezen in onze Klokkenluiderregeling.

Overige Reglementen van het Watersportverbond

Reglement voor onderscheidingen en de bijbehorende criteria

De regels van het zeilen, kite- en windsurfen kun je hier vinden

De partners van het Watersportverbond