Statuten en reglementen

Bekijk hier onze statuten en reglementen.

Statuten

De statuten van het Watersportverbond zijn voor het laatst gewijzigd op 9 maart 2022 en vigerend. 

Huishoudelijk reglement

Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 11 december 2021.

Klachtenbehandeling

Het reglement voor het behandelen van klachten.

Klokkenluidersregeling

De procedures die gelden wanneer een medewerker, vrijwilliger of bestuurslid van een aangesloten vereniging van het Watersportverbond een vermoeden van een misstand wil melden is te lezen in onze Klokkenluiderregeling.

Overige Reglementen van het Watersportverbond

Dit wordt de komende periode aangevuld.

De partners van het Watersportverbond