Vacature Regioteam Rivierengebied

Het Watersportverbond behartigt de belangen op (inter-)nationaal en regionaal niveau. De regionale belangenbehartiging wordt gedaan door 16 regioteams, bestaande uit vrijwilligers, die ondersteund worden door ons. Wij zoeken ter versterking van het huidige regioteam een lid regioteam Rivierengebied.

Gezocht: enthousiaste Regioteamleden Rivierengebied Gelderland

Teamspelers met liefde voor watersport en gevoel voor netwerken

 In verband met het vertrek van enkele leden en groei van de watersportactiviteiten in Gelderland zijn wij ter versterking van het team op zoek naar één of meerdere nieuwe onbezoldigde teamleden.


Over het Watersportverbond

Watersport wortelt in Nederland in een rijke traditie. Recreatieve motorbootvaarders naast zeilers, (kite- en golf-) surfers naast kanovaarders en suppers: een grote diversiteit in watersporters vertrouwt de belangen van de eigen sport toe aan watersportverenigingen met de opdracht hen te vertegenwoordigen. In 1890 is het Watersportverbond opgericht om de gedeelde belangen te behartigen. Het Watersportverbond doet dat vandaag nog steeds vanuit een aansprekende missie: ‘Het Watersportverbond wil Nederlanders een leven lang laten genieten op het water.’  

Het Watersportverbond bestaat uit, én maakt zich sterk voor, zo’n 400 aangesloten watersportverenigingen, die meer dan 80.000 leden (recreanten, wedstrijdsporters en topsporters) vertegenwoordigen.

Internationaal is Nederland op dit moment het beste zeilland ter wereld. Daar zijn we trots op. Met een ijzersterk team strijden we om de medailles tijdens de Olympische Spelen in Tokio 2021. Onze topsporters zijn onze ambassadeurs en vertellen in de media over hun liefde voor de sport en het water. Op scholen en verenigingen inspireren zij de jeugd. De watersport is continu in beweging om aantrekkelijk te blijven voor sporters en publiek.

Het Watersportverbond is gesprekspartner van overheden en instanties betrokken bij het water. Tussen natuur, transport en energiewinning komt de organisatie op voor het belang van de watersport. De aangesloten verenigingen, hun leden en onze topsporters zetten zich dagelijks in voor de bewustwording en het belang van schoon water.

Het Watersportverbond ondersteunt de aangesloten verenigingen op tal van gebieden. Zo brengen we verenigingsbestuurders meerdere keren per jaar bijeen om kennis en ervaringen uit te wisselen en helpen we met het oplossen van verenigingsvraagstukken. Het bureau van het Watersportverbond werkt vanuit de ‘Weerelt van de sport’ in Papendorp/Utrecht, waar sinds 2017 vijf sportbonden gezamenlijk gehuisvest zijn.

Om de verbindingen met de verenigingen zo kort mogelijk te houden is er binnen het Watersportverbond gekozen voor een regionale aanpak van de belangenbehartiging voor de leden. Deze regioteams zijn een belangrijke schakel in deze aanpak. Het bureau van het Watersportverbond is de bindende factor en ondersteunt de regioteams.


Over watersport in de regio Rivierengebied

Watersport in de regio Gelderland is ontstaan door de winning van grind en zand langs de IJssel, de Nederrijn en Lek, waardoor recreatiegebieden ontstonden zoals onder andere Rhederlaag, waar vijf jachthavens zijn. De Gelderse watersport heeft een grote diversiteit en variatie: van recreatieplassen tot grote vaarwegen met beroepsvaart en van schilderachtige haventjes tot de kades in onder andere Arnhem, Nijmegen en Zutphen. De combinatie van de meanderende Gelderse IJssel met de natuur maakt ook deze regio, zoals zovele waterrijke regio’s, uniek.

Op dit moment zijn er binnen de regio Rivierengebied circa 20 Watersportverenigingen (met gezamenlijk meer dan 4.000 leden) lid van het Watersportverbond, variërend van motorboot- en zeilverenigingen tot kano- en waterscoutverenigingen.

De Nederrijn, Lek, Waal en IJssel zijn de belangrijke vaarwegen in de regio. Daar is de aandacht vooral gericht op de veiligheid voor de watersporter tijdens het gebruik van deze vaarwegen in combinatie met beroepsvaart. Op de vele plassen worden veel zeilwedstrijden georganiseerd.


Over het regioteam

Alle wateractiviteiten brengen organisatievraagstukken met zich mee die door het vrijwillige regioteam samen met de diverse overheden en particuliere organisaties opgepakt worden. Ieder doet dit vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid. Het regioteam bestaat op dit moment uit twee personen. Het team bestaat uit mensen die zich met hart en ziel inzetten voor watersport in de regio. We zijn trots op onze regio!

We werken collegiaal samen. Dossiers en werkzaamheden worden verdeeld op basis van affiniteit en ervaring. We vergaderen zo vaak als nodig en doen dit afwisselend bij de leden thuis of bij de verschillende verenigingen. De afstemmingsoverleggen die plaatsvinden met Gemeenten en Rijkswaterstaat vinden meestal binnen kantoortijd plaats. Denk aan gemiddeld één keer per maand. Het afgelopen jaar heeft als gevolg van corona ook het videobellen een vlucht genomen binnen ons team en de verwachting is dat dit ook in de toekomst tot de mogelijkheden behoort. Dit maakt het makkelijker en flexibeler voor vrijwilligers om tijd vrij te maken.

Partijen waar wij mee samenwerken zijn onder andere gemeenten, Rijkswaterstaat, BNL Schuttevaer en waterschappen. Elke regio heeft naast landelijke thema’s ook haar specifieke regionale aandachtsgebieden. Actuele thema’s waar we samen met genoemde partijen aan werken zijn bijvoorbeeld het aanleggen van een overnachtingshaven op Rhederlaag, met RWS, het veilig open houden van grindgaten, het meedenken met belanghebbenden voor de verdere ontwikkeling van Rhederlaag en het ondersteunen van verenigingen bij overleggen met gemeenten.

Door de goede contacten met RWS worden we ook vroegtijdig geïnformeerd over stremmingen bij hoog- en laag water of bij sluizen en bruggen. Deze kennis brengen we dan tijdig over aan de verenigingen.

 

Over de functie en wie wij zoeken

In verband met het vertrek van enkele leden en de ambities van de regio zijn we op zoek naar nieuwe collega’s. We zoeken bij voorkeur actieve watersporters die vanuit ervaring weten welk plezier en welke uitdagingen een watersporter tegenkomt op het water en dit kunnen vertalen naar algemene vraagstukken. Iemand die de vertaalslag kan maken van de gebruiker naar de betrokken personen binnen Rijkswaterstaat en gemeenten (en vice versa). We verwelkomen graag nieuwe teamleden die weten hoe het werkt bij onze gesprekspartners binnen de (regionale) overheid en daar liefst ook een actueel netwerk hebben of in staat zijn dit op te bouwen. 

Naast kennis en netwerk van (lokale) overheden zoeken we ook teamleden die contacten onderhouden met de aangesloten verenigingen en het ook een uitdaging vinden om de nog niet aangesloten verenigingen te ‘verleiden’ om lid te worden. Door goed naar hen te luisteren en te zoeken naar wederzijdse belangen. Ons team brengt twee keer per jaar een nieuwsbrief uit en maakt een jaarverslag. Twee maal per jaar organiseren we een bijeenkomst voor onze leden, waarbij ook altijd iemand van RWS, BLN Schuttevaer en zo mogelijk iemand van de Waterpolitie aanwezig is

De tijdsbesteding van de teamleden wisselt en is afhankelijk van de tijd die je beschikbaar hebt en het aandachtsgebied waar je mee aan de slag gaat. Als je belangstelling hebt voor deze vrijwillige functie, dan bespreken we graag met je welke tijd je beschikbaar hebt en welke rol en activiteiten daar het beste bij passen.

Tot slot zoeken we bovenal nieuwe en frisse collega’s die graag samenwerken in een team. Die positieve energie brengen en jong (van geest) zijn om zich in te zetten voor de watersport in Gelderland.

 

Wat we bieden en jouw reactie

Een vrijwillige functie waarin je vanuit een professionele omgeving van betekenis kunt zijn voor de watersport in Gelderland . Een functie waarin je iets brengt en waarin je zelf ook ervaring mag opdoen in een bestuurlijke rol. Als je belangstelling hebt om onderdeel te worden van ons enthousiaste team, als je vragen hebt of als je een keer wilt praten met Onno Walda (regiovertegenwoordiger regio Rivierengebied), dan nodigen we je van harte uit om te reageren en zien we je reactie graag tegemoet door een mail te sturen aan onno.walda@watersportverbond.nl bij voorkeur inclusief een motivatie en je CV.

Voor meer informatie over de vacature kun je bellen met Onno Walda 06-55747611.                                       

In mijn regio

Uitgelichte artikelen

De partners van het Watersportverbond