Belangenbehartigers in de regio

Wij zijn op zoek naar enthousiaste watersporters, die tijd en kwaliteit hebben om zich als vrijwilliger in te zetten voor de belangen van de watersport en waterrecreatie in hun regio. De regionale belangenbehartiging wordt gedaan door de 16 regioteams van het Watersportverbond. Voor een aantal regioteams zijn we op zoek naar versterking.

Het Watersportverbond is als gesprekspartner van overheden en instanties betrokken bij het water. Tussen natuur, transport en energiewinning komt de organisatie op voor het belang van de watersport. 

Om de verbindingen met de verenigingen zo kort mogelijk te houden is er binnen het Watersportverbond gekozen voor een regionale aanpak van de belangenbehartiging voor de leden. In totaal zetten 100 regioteamleden verdeeld over 16 regio's zich met passie in om de belangen van de watersport in hun regio te behartigen. Het bureau van het Watersportverbond is de bindende factor en ondersteunt de regioteams.

In verband met (aankomend) vertrek van enkele leden en groei van de watersportactiviteiten, zijn wij ter versterking van verschillende regioteams op zoek naar één of meerdere nieuwe onbezoldigde teamleden.

'Het “werk” binnen belangenbehartiging is relevant, interessant en hartstikke leuk', aldus Jan van Esseveld, regiovertegenwoordiger Overijssel en Noordoostpolder, en voorzitter werkgroep vrijwilligersbeleid. 'Toegankelijk, schoon en veilig vaarwater is van betekenis. We zoeken teamspelers met hart voor watersport en kennis van vaargebieden die weten hoe je moet netwerken.'

Interesse? Kijk hieronder naar de vacatures per regio meld je aan!

De partners van het Watersportverbond