Vacature regioteam Groningen-Drenthe

Het Watersportverbond behartigt de belangen op (inter-)nationaal en regionaal niveau. De regionale belangenbehartiging wordt gedaan door 16 regioteams, bestaande uit vrijwilligers, die ondersteund worden door ons. Wij zoeken ter versterking van het huidige regioteam een lid regioteam Groningen-Drenthe.

Gezocht: Enthousiaste Regioteamleden Groningen Drenthe!

 

Teamspelers met liefde voor watersport en gevoel voor netwerken

 In verband met (aankomend) vertrek van enkele leden en groei van de watersportactiviteiten in Groningen Drenthe zijn wij ter versterking van het team op zoek naar meerdere nieuwe onbezoldigde teamleden.

 

Over het Watersportverbond

Watersport wortelt in Nederland in een rijke traditie. Recreatieve motorbootvaarders naast zeilers, (kite- en golf-) surfers naast kanovaarders en suppers: een grote diversiteit in watersporters vertrouwt de belangen van de eigen sport toe aan watersportverenigingen met de opdracht hen te vertegenwoordigen. In 1890 is het Watersportverbond opgericht om de gedeelde belangen te behartigen. Het Watersportverbond doet dat vandaag nog steeds vanuit een aansprekende missie: ‘Nederland Watersportland, een leven lang genieten op het water.’  

Het Watersportverbond bestaat uit, én maakt zich sterk voor, zo’n 400 aangesloten watersportverenigingen, die meer dan 80.000 leden (recreanten, wedstrijdsporters en topsporters) vertegenwoordigen.

Internationaal is Nederland op dit moment het beste zeilland ter wereld. Daar zijn we trots op. Met een ijzersterk team strijden we om de medailles tijdens de Olympische Spelen in Tokio 2021. Onze topsporters zijn onze ambassadeurs en vertellen in de media over hun liefde voor de sport en het water. Op scholen en verenigingen inspireren zij de jeugd. De watersport is continu in beweging om aantrekkelijk te blijven voor sporters en publiek.

Het Watersportverbond is gesprekspartner van overheden en instanties betrokken bij het water. Tussen natuur, transport en energiewinning komt de organisatie op voor het belang van de watersport. De aangesloten verenigingen, hun leden en onze topsporters zetten zich dagelijks in voor de bewustwording en het belang van schoon water.

Het Watersportverbond ondersteunt de aangesloten verenigingen op tal van gebieden. Zo brengen we verenigingsbestuurders meerdere keren per jaar bijeen om kennis en ervaringen uit te wisselen en helpen we met het oplossen van verenigingsvraagstukken. Het bureau van het Watersportverbond werkt vanuit de ‘Weerelt van de sport’ in Papendorp/Utrecht, waar sinds 2017 vijf sportbonden gezamenlijk gehuisvest zijn.

Om de verbindingen met de verenigingen zo kort mogelijk te houden is er binnen het Watersportverbond gekozen voor een regionale aanpak van de belangenbehartiging voor de leden. Deze regioteams zijn een belangrijke schakel in deze aanpak. Het bureau van het Watersportverbond is de bindende factor en ondersteunt de regioteams.

 

Over watersport in de regio Groningen Drenthe

Watersport in de regio Groningen Drenthe  is ontstaan uit  eeuwenlange nationale en internationale beroepsvaart. Omstreeks 1920 begon men de meren niet alleen meer zakelijk te gebruiken maar ook recreatief. Een goed voorbeeld hiervan is het Zuidlaardermeer waar boeren, jachthavens horecagelegenheden het toerisme gingen ontwikkelen. Voor die tijd was de scheepvaart en de veenvaart de belangrijkste inkomstenbron voor de bewoners. Al in de 17e eeuw was 60% van alle Nederlansche handelsschepen in Groningse handen en waren er in Groningen de meeste en grootste scheepswerven ter wereld.  

Buiten een rijk meren-, rivieren- en kanalen netwerk heeft Groningen ook een rijke culturele, en historische achtergrond. Ook de natuur is ongeëvenaard door de ligging aan de Wadden. Dit maakt deze regio uniek.

Op dit moment zijn er binnen de regio Groningen Drenthe dertien Watersportverenigingen (met gezamenlijk ruim 1700 leden) lid van het Watersportverbond, variërend van motorbootverenigingen en zeilverenigingen tot kanoverenigingen. Kenmerkend voor deze regio is het grote aantal Duitse, Engelse, Deense en Noorse watersporters die deze regio bezoeken.

Groningen en Drenthe kennen een unieke mogelijkheid om gescheiden van de beroepsvaart de beide provincies te bevaren. Naast beroepsvaart en recreatief gebruik van het water is de regio Groningen Drenthe ook een serieuze speler op sportief gebied. Met de organisatie van Nederlandse en Europese kampioenschappen voor diverse klassen zeilboten en natuurlijk de wedstrijd kanobaan in Emmen en het kanovaren op de vele uitdagende riviertjes en meren.

 

Over het regioteam

Alle wateractiviteiten brengen organisatievraagstukken met zich mee die door het vrijwillige regioteam samen met de vele overheden, natuur- en particuliere organisaties worden opgepakt. Ieder doet dit vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid. Het regioteam bestaat op dit moment uit vier personen. Het team bestaat uit mensen die zich met hart en ziel inzetten voor watersport en de waterrecreatie in de regio. Het team is trots op haar regio en ook op de bijdrage van het regioteam door bijvoorbeeld de trekkersrol bij het Toukomstprojekt Diepen en Maren a.d 30 miljoen euro.

Het team werkt collegiaal samen. Dossiers en werkzaamheden worden verdeeld op basis van affiniteit en ervaring. Het team vergadert structureel vijf keer per jaar in de avond of overdag en doet dit afwisselend bij de verschillende verenigingen of bij de leden thuis.

De afstemmingsoverleggen die plaatsvinden met Gemeenten en Rijkswaterstaat vinden meestal binnen kantoortijd plaats. Denk aan gemiddeld 5 keer per maand. Omdat taken verdeeld zijn is dit per teamlid twee maal per maand gemiddeld. Het afgelopen jaar heeft als gevolg van corona ook het videovergaderen een vlucht genomen binnen het regioteam en de verwachting is dat dit ook in de toekomst tot de mogelijkheden blijft behoren. Dit maakt het makkelijker en flexibeler voor vrijwilligers tijd vrij te maken.

Partijen waar het regioteam mee samenwerkt zijn onder andere gemeenten, Rijkswaterstaat en waterschappen, natuurorganisaties, andere belangenvertegenwoordigers, ondernemersorganisaties en recreatieorganisaties. Elke regio heeft naast landelijke thema’s ook zijn specifieke regionale aandachtsgebieden. Actuele thema’s waar het regioteam samen met genoemde partijen aan werkt zijn bijvoorbeeld onderhoud van bruggen en kades van de vaarwegen, sluizen toegankelijk houden voor (motor)boten en veiligheid op het water, het uitdiepen van hoofd- en nevenwater voor een goede doorvaart, de waterplantenproblematiek, de kader richtlijn water, Natura 2000 en recreatieontwikkelingen van onze meren. En natuurlijk denkt het regioteam ook mee over de organisatie van diverse activiteiten zoals ‘Optimist on Tour’ om basisschoolkinderen al jong te enthousiasmeren voor de watersport. Genoeg te doen dus voor het regioteam!

 

Over de functie en wie wij zoeken

In verband met de ambities in de regio is het Regioteam op zoek naar nieuwe collega’s. We zoeken één of meerdere teamleden. Bij voorkeur actieve watersporters die vanuit ervaring weten welk plezier en welke uitdagingen een watersporter tegenkomt op het water en dit kunnen vertalen naar algemene vraagstukken. Iemand die de vertaalslag kan maken van de gebruiker naar de betrokken personen binnen Rijkswaterstaat en gemeenten (en vice versa). We verwelkomen graag nieuwe teamleden die weten hoe het werkt bij onze gesprekspartners binnen de (regionale) overheid en daar liefst ook een actueel netwerk hebben of in staat zijn dit op te bouwen. 

Naast kennis en netwerk van (lokale) overheden zoeken we ook regioteamleden die contacten onderhouden met de aangesloten verenigingen en het ook een uitdaging vinden om de nog niet aangesloten verenigingen te ‘verleiden’ om lid te worden. Door goed naar hen te luisteren en te zoeken naar wederzijdse belangen. Het regioteam brengt drie keer per jaar een nieuwsbrief uit. Feitelijk is de bundeling van de nieuwsbrieven het jaarverslag.  Teamleden met affiniteit en ervaring met secretariële werkzaamheden worden ook van harte uitgenodigd om te reageren.

Zie voor aanvullende info de regiopagina Groningen Drente op de site van het Watersportverbond. Met name ons strategisch beleidsplan, ons masterplan onze notities met betrekking tot Toukomst geven een goed beeld van onze activiteiten.

De tijdsbesteding van de regioteamleden wisselt en is afhankelijk van de tijd die men beschikbaar heeft en het aandachtsgebied waar je mee aan de slag gaat. Als je belangstelling hebt voor deze vrijwillige functie dan bespreken we graag met je welke tijd je beschikbaar hebt en welke rol en activiteiten daar het beste bij passen.

Tot slot zoeken we bovenal nieuwe en frisse collega’s die graag samenwerken in een team. Die positieve energie brengen, jong (van geest) zijn om zich in te zetten voor de watersport in Groningen Drenthe.

 

Wat we bieden en jouw reactie

Een vrijwillige functie waarin je vanuit een professionele omgeving van betekenis kunt zijn voor de watersport in Groningen Drenthe. Een functie waarin je komt brengen en zelf ook ervaring mag opdoen in een bestuurlijke rol. Als je belangstelling hebt om onderdeel te worden van het enthousiaste regioteam, als je vragen hebt of als je een keer wilt praten met Gerard Vloothuis, dan nodigen we je van harte uit om te reageren en zien we je reactie graag tegemoet door een mail te sturen aan hedwich.kuipers@watersportverbond.nl - bij voorkeur inclusief een motivatie en je CV. Voor meer informatie over de vacature kun je tijdens kantooruren bellen met Hedwich Kuipers op 06-50959730.

De partners van het Watersportverbond