Vacature Regioteam Rivierengebied

Het Watersportverbond behartigt de belangen op (inter-)nationaal en regionaal niveau. De regionale belangenbehartiging wordt gedaan door 16 regioteams, bestaande uit vrijwilligers, die ondersteund worden door ons. Wij zoeken ter versterking van het huidige regioteam een lid regioteam Rivierengebied.

Wil jij opkomen voor de belangen van de watersport in de regio Rivierengebied (Gelderland)? 

Het regioteam Rivierengebied van het Watersportverbond is op zoek naar versterking! Dit team van vrijwilligers zet zich in deze regio in om te zorgen voor schoon, veilig en toegankelijk vaarwater. 

 

Over het werk in het regioteam

Bruggen en sluizen met een ruim bedieningsregime, voldoende en veilige wacht- en aanlegplaatsen, baggerwerkzaamheden bij ondiepte, blijven varen in kwetsbare natuurgebieden. Het is niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. Onze regioteamleden zitten regelmatig met overheden en andere partijen aan tafel om de belangen van de watersporters zo goed mogelijk voor het voetlicht te brengen en te onderhandelen over onder andere bovenstaande zaken. 

Actuele thema’s waar het regioteam Rivierengebied aan werkt, zijn bijvoorbeeld behoud en uitbreiding van vaarwater. Denk hierbij aan het openhouden van de Maneswaard. Maar ook het behouden en uitbreiden van de bedieningstijden op de Oude IJssel en de samenwerking met de beroepsvaart staan op de agenda. 

 

Over de functie en wie wij zoeken

Het regioteam Rivierengebied heeft flinke versterking nodig. Bij voorkeur zijn dit actieve watersporters die vanuit ervaring weten welk plezier en welke uitdagingen een watersporter tegenkomt op het water. Iemand die de vertaalslag kan maken van de watersporter naar de betrokken personen binnen bijvoorbeeld Rijkswaterstaat, provincie en gemeenten (en vice versa). We verwelkomen graag nieuwe teamleden die een actueel netwerk in de richting hebben of in staat zijn dit op te bouwen.  

 

Naast kennis en netwerk van (lokale) overheden zoeken we teamleden die contacten onderhouden met de aangesloten verenigingen in de regio en uitdaging zien in het aantrekken van nieuwe leden. Het is hiervoor belangrijk goed te kunnen luisteren en te kunnen zoeken naar wederzijdse belangen. 

 

Tijdsbesteding

De tijdsbesteding voor de functie van regioteamlid wisselt en is afhankelijk van de tijd die je beschikbaar hebt en het aandachtsgebied waar je mee aan de slag gaat. Als je belangstelling hebt voor deze functie dan gaan we hierover in gesprek en kijken we welke rol en activiteiten daar het beste bij passen.

 

Dossiers en werkzaamheden

Dossiers en werkzaamheden worden verdeeld op basis van affiniteit en ervaring. Het team vergadert circa vier keer per jaar. De afstemmingsoverleggen die plaatsvinden met Gemeenten en Rijkswaterstaat vinden meestal binnen kantoortijd plaats. Denk aan gemiddeld één keer per maand. Het afgelopen jaar heeft als gevolg van corona ook het videobellen een vlucht genomen binnen het regioteam en de verwachting is dat dit ook in de toekomst tot de mogelijkheden behoort. Dit maakt het makkelijker en flexibeler voor vrijwilligers om tijd vrij te maken. 

 

Wat wij bieden 

Een vrijwillige functie waarin je vanuit een professionele omgeving van betekenis kunt zijn voor de watersport in het rivierengebied. Een functie waarin je je eigen ervaring meebrengt en ervaring opdoet in een bestuurlijke rol. Natuurlijk krijg je de nodige ondersteuning vanuit de bureauorganisatie en van andere regioteams. 

 

Reageren

Als je belangstelling hebt om onderdeel te worden van regioteam Rivierengebied  of als je vragen hebt, dan nodigen we je van harte uit om te reageren door een e-mail te sturen aan Maarten Esser via rivierengebied@watersportverbond.nl 

Voor meer informatie over de vacature kun je bellen met Maarten Esser op 06-53 24 18 28

                                       

De partners van het Watersportverbond