Vacature Regioteam Vecht & plassen

Het Watersportverbond behartigt de belangen op (inter-)nationaal en regionaal niveau. De regionale belangenbehartiging wordt gedaan door 16 regioteams, bestaande uit vrijwilligers, die ondersteund worden door ons. Wij zoeken ter versterking van het huidige regioteam een lid regioteam Brabant.

Gezocht: Enthousiaste Regioteamleden regio Vecht & Plassen

Teamspelers met liefde voor watersport en gevoel voor netwerken

 

Ter versterking en op termijn ook voor de opvolging van enkele teamleden, die al jaren actief zijn geweest, zijn wij naarstig op zoek naar nieuwe vrijwilligers (onbezoldigd) voor ons regioteam Vecht & Plassen. Belangrijk en urgent, omdat er ook een toename is aan taken op het gebied van de belangenbehartiging voor de watersport in deze regio.

Om de binding met de watersportverenigingen zo kort mogelijk te houden is er binnen het Watersportverbond gekozen voor een regionale aanpak van de belangenbehartiging door regioteams. Deze teams zijn een belangrijke schakel in deze aanpak. Het bureau van het Watersportverbond zogt voor de coördinatie en ondersteunt de regioteams.

 

Over het Watersportverbond

De watersport is in Nederland geworteld in een rijke traditie, recreatieve motorbootvaarders naast zeilers, (kite- en golf-) surfers naast kanovaarders en suppers. Een grote diversiteit in watersporters vertrouwt de belangen van de eigen sport toe aan watersportverenigingen met de opdracht hen te vertegenwoordigen. In 1890 is het Watersportverbond opgericht om de gedeelde belangen te behartigen. Het Watersportverbond doet dat vandaag nog steeds vanuit een aansprekende missie: ‘Nederland Watersportland, een leven lang genieten op het water.’  

Het Watersportverbond bestaat uit, én maakt zich sterk voor, zo’n 400 aangesloten watersportverenigingen, die meer dan 80.000 leden (recreanten, wedstrijdsporters en topsporters) vertegenwoordigen.

Internationaal is Nederland op dit moment het beste zeilland ter wereld. Daar zijn we trots op. Onze topsporters zijn onze ambassadeurs en vertellen in de media over hun liefde voor de sport en het water. Op scholen en verenigingen inspireren zij de jeugd. De watersport is continu in beweging om aantrekkelijk te blijven voor sporters en publiek.

Het Watersportverbond is gesprekspartner van overheden en instanties betrokken bij het water. Tussen natuur, transport en energiewinning komt de organisatie op voor het belang van de watersport. De aangesloten verenigingen, hun leden en onze topsporters zetten zich dagelijks in voor de bewustwording en het belang van bijvoorbeeld schoon water.

Het Watersportverbond ondersteunt de aangesloten verenigingen op tal van gebieden. Zo brengen we verenigingsbestuurders meerdere keren per jaar bijeen om kennis en ervaringen uit te wisselen en helpen we met het oplossen van verenigingsvraagstukken. Het bureau van het Watersportverbond werkt vanuit de ‘Weerelt van sport’ in Papendorp/Utrecht, waar sinds 2017 vijf sportbonden gezamenlijk gehuisvest zijn.

 

Over watersport in de regio Vecht & Plassen

De regio Vecht & Plassen bestrijkt onder andere het gebied van de Loosdrechtse Plassen, inclusief de Wijde Blik en de Stille plas, de Ankeveense- en Kortenhoefse Plassen, de Spiegelplas, de Vecht, de Vinkeveense Plassen en de Maarseveense Plassen. Ook de Amstel bezuiden Amsterdam, het Amstel-Drechtkanaal, de Hollandsche IJssel, de Oude Rijn en een deel van het Amsterdams-Rijnkanaal horen er eigenlijk bij, maar het regioteam heeft daar tot op heden weinig bemoeienis mee.

Het Vecht & Plassen gebied is voor watersporters ideaal om te genieten en de watersport onderscheidt zich door haar grote diversiteit en variatie: van recreatieplassen tot grote vaarwegen, onder andere met beroepsvaart en van schilderachtige plekjes om tot rust te komen tot de mogelijkheid om fanatiek wedstrijden te zeilen. De combinatie van het water met prachtige natuur - Natura 2000 gebied - maakt ook deze regio bijzonder.

Op dit moment zijn er binnen de regio 14 Watersportverenigingen - met gezamenlijk ruim 4700 leden - lid van het Watersportverbond, variërend van verenigingen met voornamelijk motorbootvaarders tot kanoverenigingen tot wedstrijd-organiserende watersportverenigingen.

 

Over het regioteam

Alle watersportactiviteiten brengen organisatievraagstukken met zich mee, die door het vrijwillige regioteam samen met de diverse overheden en particuliere organisaties opgepakt worden. Ieder doet dit vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid. Het regioteam bestaat op dit moment uit vijf personen, maar dat waren er tot voorkort meer. Het team bestaat uit mensen die zich met hart en ziel inzetten voor de watersport in de regio. Het team is trots op de regio en op de bijdrage van het team aan de belangenbehartiging.

Het team werkt collegiaal samen. De dossiers en werkzaamheden worden verdeeld op basis van affiniteit en ervaring. Het team vergadert circa vier keer per jaar, de laatste tijd via videobellen. Ook in de toekomst behoort dat tot de mogelijkheden, maar de wens is ook, dat we na de Corona-perikelen weer fysiek bijeen kunnen komen en ook met de verenigingsbesturen bijeenkomsten kunnen plannen. Het regioteam maakt jaarlijks een verslag, hier te vinden.

In 2017 werd door 21 partijen een uniek ‘Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen’ gesloten, met als trekker de Provincie Noord-Holland en daarnaast andere grote partijen als de Gemeente Wijdemeren, Waternet/AGV, Natuurmonumenten, HISWA-RECRON, Bewonersfederatie, Watersportverbond, etc. Dit Gebiedsakkoord heeft als doel om te komen tot:

  • Het ontwikkelen van het vrijetijdslandschap;
  • Het versterken van de ecologische waarden;
  • Een transformatie richting een vitale recreatiesector.

Dit akkoord vraagt voorlopig de meeste aandacht van de leden van het regioteam Vecht & Plassen. Het team onderschrijft de doelstellingen van het Gebiedsakkoord, maar houdt de belangen van de watersporter nauwlettend in de gaten, waarbij er nauw samen gewerkt wordt met ondernemers van commerciële jachthavens en verblijfsrecreaties (HISWA-RECRON). We zien het als onze taak om er voor te zorgen dat het vaargebied in de regio aantrekkelijk blijft, voor zowel de recreatieve, als de wedstrijd watersporter. We houden een vinger aan de pols als het over waterplanten gaat. Waterplanten zijn heel belangrijk voor de waterkwaliteit en het ecosysteem, maar we zullen alert moeten blijven op het beheersbaar houden van hinder veroorzakend waterplanten als Fonteinkruiden en de groei van exoten als Cabomba.

Het baggeren van de Loosdrechtse Plassen en de jachthavens is ook een belangrijk en lastig dossier.

Daarnaast nemen we deel aan het BRTN (Basisvisie Recreatie Toervaar Net) overleg over de afstemming van de bediening van de bruggen en sluizen in de regio en treden in overleg bij stremmingen in het vaargebied.

Elke regio heeft naast landelijke thema’s zo zijn specifieke regionale aandachtsgebieden. En natuurlijk denkt elk regioteam ook mee over de organisatie van diverse activiteiten zoals ‘Optimist on Tour’ om basisschoolkinderen al jong te enthousiasmeren voor de watersport. Genoeg te doen dus voor het regioteam!

Over de functie en wie wij zoeken

Het regioteam Vecht & Plassen is dus op zoek naar nieuwe collega’s ter versterking van het team en op termijn ook voor de opvolging van enkele teamleden, die al jaren actief zijn geweest. Uitdagingen met betrekking tot de belangenbehartiging zijn er genoeg in de regio.

We zoeken bij voorkeur actieve watersporters, die vanuit ervaring weten welk plezier en welke uitdagingen een watersporter tegen kan komen op het water en die dit kunnen omzetten naar algemene vraagstukken. We verwelkomen graag nieuwe teamleden, die de vertaalslag kunnen maken van gebruiker naar betrokken personen bij partijen, waar we mee samenwerken. Mensen, die weten hoe het werkt bij (semi-)overheden en andere betrokken partijen en daar liefst ook een actueel netwerk hebben of in staat zijn dit op te bouwen. En mensen, die contacten met aangesloten verenigingen kunnen opbouwen en onderhouden en het een uitdaging vinden om bijvoorbeeld nog niet aangesloten verenigingen te ‘verleiden’ om lid te worden van het Watersportverbond. Ook potentiele teamleden met affiniteit en ervaring met secretariële werkzaamheden worden van harte uitgenodigd om te reageren.

De tijdsbesteding van de regioteamleden wisselt en is afhankelijk van de tijd die men beschikbaar heeft en het aandachtsgebied waar je mee aan de slag gaat. Als je belangstelling hebt voor deze vrijwillige functie dan bespreken we graag welke rol en activiteiten daar het beste bij passen.

Tot slot zoeken we bovenal nieuwe en frisse collega’s die graag samenwerken in een team, die positieve energie brengen, jong - ook van geest - zijn om zich in te zetten voor de watersport in deze regio.

 

Wat we bieden en jouw reactie

Een vrijwillige en uitdagende functie waarin je vanuit eigen professionele omgeving van betekenis kunt zijn voor de watersport in de regio Vecht & Plassen. Een functie waarin je komt brengen en zelf ook ervaring en voldoening kunt vinden in een bestuurlijke rol. Als je belangstelling hebt om onderdeel te worden van het enthousiaste regioteam, als je vragen hebt of als je een keer wilt praten met Tom Fick, voorzitter van dit regioteam, dan nodigen we je van harte uit om te reageren en zien we je reactie graag tegemoet door een mail te sturen aan tom.fick@watersportverbond.nl - bij voorkeur inclusief een motivatie en je CV. Voor meer informatie over de vacature kun je bellen met Tom Fick: 06 22 90 41 79 of contact zoeken met een van de andere regioteamleden via tom.fick@watersportverbond.nl: Olaf Lem, Han Rijsterborgh, Michel Roché en/of Ton Vendrig.       

De partners van het Watersportverbond