Spiegeltje spiegeltje aan de wand, wie heeft er het schoonste water van ‘t land?

Om zorgeloos te blijven genieten op het water, moeten we er samen voor zorgen dat ons oppervlaktewater schoon blijft. Door toiletwater niet meer te lozen maar op te vangen, draag je zelf bij aan een betere waterkwaliteit.

Wat is er fijner dan varen of zeilen over de Nederlandse wateren, genieten van de omgeving en het nemen van een verfrissende duik op een warme zomerse dag? Om dit ook in de toekomst zorgeloos te kunnen blijven doen, moeten we er samen voor zorgen dat ons oppervlaktewater schoon blijft. Door toiletwater niet meer te lozen maar op te vangen, draag je zelf bij aan een betere waterkwaliteit.

Sinds 2009 is het verboden om toiletwater te lozen op het oppervlaktewater. Om naleving van dit verbod te verbeteren heeft de Tweede Kamer in 2019 een motie aangenomen gericht op het verzegelen van de afsluiter, zodat lozen onmogelijk wordt gemaakt. Deze aanvulling op de wet wordt verwerkt in de nieuwe omgevingswet. Deze wet zou begin 2020 ingaan, maar is om diverse redenen uitgesteld.

Eenvoudig en goedkoop

Hoe een toiletafsluiter verzegeld of geborgd moet worden wordt momenteel uitgewerkt door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen met een klankbordgroep van belangen- en brancheorganisaties. In deze klankbordgroep zitten: het Watersportverbond, Nederlandse Vereniging van Toerzeilers, KNMC, VNM, Hiswa-Recron, Nederlandse Jachtbouw Industrie, Waterrecreatie Nederland en de waterschappen vertegenwoordigd door het Wetterskip Fryslân. We zetten in op een eenvoudige en goedkope manier van verzegeling, die je zelf kunt verbreken en aanbrengen als je op plekken komt of bent geweest waar je wél mag lozen (bijvoorbeeld op zee of in het buitenland).

Andere opties

Naast verzegelen is het zuiveren van het toiletwater ook een toegestane oplossing. Hierbij wordt het afvalwater met uitwerpselen eerst door een zuiveringsinstallatie geleid, voordat het in het oppervlaktewater terechtkomt. De zuiveringsinstallatie zorgt ervoor dat de ziekmakende bacteriën uit het afvalwater gezuiverd worden. Deze installaties zijn helaas nog niet op de markt. Andere oplossingen zijn bijvoorbeeld het installeren van een chemisch toilet of een droogtoilet. Er bestaat zelfs een verbrandingstoilet, waarbij er van de urine en uitwerpselen slechts een klein hoopje as overblijft. Deze laatste optie is helaas prijzig. Verder is het toegestaan om alleen urine te lozen. Het toilet moet dan wel een voorziening hebben, zodat er ook alleen maar urine geloosd kan worden.

 

Uitgelichte artikelen

De partners van het Watersportverbond