Stem mee over verzegeling pleziervaartuigen

14 juli 2021

 

Het Ministerie van I&W werkt op dit moment de uitvoering van de verzegeling voor pleziervaartuigen uit. Het Watersportverbond roept alle leden van haar verenigingen op te reageren op Besluit Activiteiten Leefomgeving zodat er een uitvoering komt die realistisch en haalbaar is. In dit artikel zetten we het standpunt van het Watersportverbond uiteen en leggen we uit hoe je kan reageren.

 

Historie toiletwater lozing op het water

Sinds 2009 mag je geen toiletwater meer lozen op het oppervlaktewater. Dit verbod blijkt echter moeilijk te handhaven met het gevolg dat veel watersporters het nog altijd doen. In 2019 is daarom in de Tweede Kamer een motie aangenomen om de afvoer van spoeltoiletten aan boord te verzegelen zodat je niet meer kan lozen. Volgens de inzenders van de motie valt er met een verzegeling namelijk wel te handhaven. Op dit moment werkt het Ministerie van I&W de uitvoering van deze verzegeling verder uit.

 

Standpunt Watersportverbond

Het Watersportverbond is voor schoon water en staat dan ook achter het lozingsverbod. Het verbod verkleint de kans op ziekten voor zwemmers en watersporters die in direct contact komen met het oppervlaktewater (zoals zeilers in open boten, kanoërs en board sporters), maar ook recreatiesporters die op populaire anker plekken gaan zwemmen vanaf hun boot.

 

Te snel

De invoering van de verzegeling gaat volgens het Watersportverbond echter te snel. Deze staat nu gepland voor 1 juli 2022, gelijk met de invoering van de Omgevingswet. Om aan de verzegeling te kunnen voldoen, zijn er verschillende mogelijkheden in ontwikkeling. 

1) Vuilwatertank - voor deze optie is het probleem dat er op dit moment niet voldoende vuilwater uitpompstations in de havens zijn. Daarnaast staan ze op de havens die ze wel hebben, op een lastig bereikbare plek of werken ze (nog) niet naar behoren. Dit zorgt voor lange rijen voor watersporters die bij terugkomst in de haven hun vuilwatertank willen legen.  

2) Zuiveringsinstallatie - in Nederland is deze mogelijkheid nog niet op de markt. 

 

Overgangstermijn van minimaal 5 jaar

Aangezien beide oplossingen voor het toiletwater lozing probleem nog niet voldoen, vragen wij om een overgangstermijn van minimaal vijf jaar om de infrastructuur van vuilwater uitpompstations op orde te krijgen (voldoende en goed werkende stations in havens, maar ook langs de openbare vaarweg). Daarnaast moeten er betaalbare kleine zuiveringsinstallaties verkrijgbaar zijn voor booteigenaren.

 

Reageer en stem zo mee!

Van 30 juni tot en met 3 september 2021 kan je reageren op de wijziging van het Besluit Activiteiten Leefomgeving verzegeling pleziervaartuigen van het ministerie van I en W. Hoe meer reacties/zienswijzen er worden ingediend hoe sterker we staan en hoe groter de kans dat er naar ons geluisterd wordt. 

Ja kan je eigen zienswijze indienen of deze tekst van het Watersportverbond gebruiken in je reactie:

Ik sluit mij aan bij het standpunt van het watersportverbond inzake de wijziging Besluit Activiteiten Leefomgeving verzegeling pleziervaartuigen. Het standpunt van het Watersportverbond luidt als volgt:

Het Watersportverbond is voor schoon water en staat dan ook achter het lozingsverbod. Het verbod verkleint de kans op ziekten voor zwemmers en watersporters die in direct contact komen met het oppervlaktewater (zoals zeilers in open boten, kanoërs en boardsporters).

Maar de invoering van de verzegeling gaat te snel. Er zijn op dit moment niet voldoende vuilwater uitpompstations en van de stations die er wel zijn, staan er veel op een onhandige plek achter in de haven of ze werken niet naar behoren. Als er tientallen watersporters aan het eind van een mooi weekend terugkomen in de haven, duurt het uren voordat iedereen zijn tank heeft kunnen legen. Een zuiveringsinstallatie is nog niet op de markt. 

We vragen dan ook om een overgangstermijn van minimaal vijf jaar om de infrastructuur van vuilwater uitpompstations op orde te krijgen (voldoende en goed werkende stations in havens, maar ook langs de openbare vaarweg). Daarnaast moeten er betaalbare, kleine zuiveringsinstallaties verkrijgbaar zijn. Alleen met een juiste voorbereiding en kwantitatief en kwalitatief voldoende infrastructuur van uitpompstations, zal er acceptatie van de regels komen.

Deel dit artikel:

De partners van het Watersportverbond