In mijn regio

Het Watersportverbond heeft 16 regioteams die zich bezighouden met het bevaarbaar houden van het water in Nederland. Ga voor meer informatie over het regioteam bij jou in de buurt naar de regiopagina.

Om de ruim 4400 kilometer aan Nederlandse vaarwegen toegankelijk, betaalbaar en bevaarbaar te houden, zet het Watersportverbond zich samen met haar regioteams,  experts en andere waterrecreatie-organisaties dagelijks in voor de belangen van watersporter en de kwaliteit van ons vaarwater. We richten ons niet alleen op de instandhouding van de infrastructuur van Nederland, maar ook op veiligheid, natuur en milieu en het belang van schoon (sport)water.

Het Watersportverbond heeft 16 regioteams die zich bezighouden met deze werkzaamheden. Op de kaart onderaan de pagina, kan je een selectie zien van de projecten waar op dit moment aan wordt gewerkt. 

Ga voor meer informatie over het regioteam bij jou in de buurt naar de regiopagina van het regioteam. Heb je vragen? Neem dan contact op met de regiovertegenwoordiger of met het contactpersoon op kantoor Hedwich Kuipers.

Lopende projecten

De partners van het Watersportverbond