Regioteam Deltawateren

Het regioteam Deltawateren spant zich in voor de belangen van motorbootvaarders, zeilers, surfers en kanovaarders.

De regio Deltawateren kenmerkt zich door groot open water met meerdere functies. Naast de watersport wordt er onder andere gevist, gedoken en worden er mosselen gekweekt. Op de Westerschelde kom je de grote zeeschepen onderweg naar Antwerpen tegen. Maar ook het meer beschutte Veerse Meer behoort tot de regio. 

Het regioteam spant zich onder andere in om de Mosselzaadinvanginstallaties weg te houden uit de gebieden waar veel pleziervaart is en om de bedieningsregimes van de bruggen in de regio acceptabel te houden.

 

Het 5 puntenplan van het regioteam Deltawateren voor 2024:
  • De brug over de Peterssluis in Bergen op Zoom aansluiten op de centrale bediening van Rijkswaterstaat of Provincie Zeeland.
  • Vergroten Bergsediepsluis. De sluis is destijds gebouwd met het idee dat er slechts 250 ligplaatsen achter de sluis zouden komen. Op dat aantal is de maat van de sluis berekend, Inmiddels liggen er meer dan  700 jachten achter de sluis en is de sluis te klein om het aanbod vlot te kunnen verwerken.
  • Aandringen op het leggen van ankerboeien (moorings) op Grevelingenmeer en Veerse Meer. Daarvoor moet actie worden ondernomen in diverse werkgroepen en regionale besturen.
  • Meewerken aan de uitvoeringsfase van de gebiedsvisie Veerse Meer inzake waterkwaliteit, -beheer, -gebruik en -veiligheid. Een grootscheeps onderzoek van Rijkswaterstaat loopt over de vraag hoe de waterkwaliteit in de Zeeuwse wateren verbeterd kan worden. Betrokken bij de financieringsmodellen van het Veerse Meer in relatie tot een brede gebruikersgroep.
  • Meewerken aan een onderzoek van de Provincie Zeeland naar de gewenste kwantiteit en kwaliteit van voorzieningen voor de waterrecreatie en naar mogelijkheden om daarvoor fondsen te vinden. Dit houdt onder andere in het deelnemen in een provinciale werkgroep.

 

Het regioteam bestaat uit de volgende leden (klik op een naam voor meer informatie):

De partners van het Watersportverbond