Regioteam Deltawateren

Het regioteam Deltawateren spant zich in voor de belangen van motorbootvaarders, zeilers, surfers en kanovaarders.

De regio Deltawateren kenmerkt zich door groot open water met meerdere functies. Naast de watersport wordt er onder andere gevist, gedoken en worden er mosselen gekweekt. Op de Westerschelde kom je de grote zeeschepen onderweg naar Antwerpen tegen. Maar ook het meer beschutte Veerse Meer behoort tot de regio. 

Het regioteam spant zich onder andere in om de Mosselzaadinvanginstallaties weg te houden uit de gebieden waar veel pleziervaart is en om de bedieningsregimes van de bruggen in de regio acceptabel te houden.

 

Het 5 puntenplan van het regioteam Deltawateren voor 2022:
  • Vergroten Bergesdiepsluis. De sluis is destijds gebouwd met het idee dat er slechts 250 ligplaatsen achter de sluis zouden komen. Op dat aantal is de maat van de sluis berekend, Inmiddels liggen er meer dan  700 jachten achter de sluis en is de sluis te klein om het aanbod vlot te kunnen verwerken.  
  • Meewerken aan gebiedsvisie Veerse Meer. Deze visie draagt bij aan de kwaliteit van de beleving van het Veerse Meer: geen extra bebouwing, schoner water. Toegankelijkheid van het vaarwater en betere faciliteiten.
  • Bediening Zeelandbrug terug naar 2x per uur. De bedieningspost is te klein om tijdens de Covid-19 pandemie met voldoende personeel te kunnen werken.Daardoor kan de brug nu slechts één keer uur worden bediend. We dringen er op aan dit weer zo snel mogelijk naar twee keer per uur terug te brengen. 
  • 8 blauwe golven door het Kanaal door Walcheren. In dit kanaal van het Veerse Meer naar Vlissingen zitten 8 bruggen en sluizen. Om deze vlot te kunnen passeren met zo min mogelijk oponthoud voor het wegverkeer is een blauwe golf voor het vaarverkeer het meest ideaal. 
  • Beschrijving van problemen bij het invoeren van getij Grevelingen. Bij invoeren van getij wordt het meer bij laagwater 30 cm minder diep.

 

Het regioteam bestaat uit de volgende leden (klik op een naam voor meer informatie):

De partners van het Watersportverbond