Regioteam Noord-Holland-Zuid

Het regioteam Noord-Holland-Zuid is als adviseur bij vele overleggen met vaarwegbeheerders aanwezig om zo de belangen van de watersporter in het gebied te versterken.

Regiovertegenwoordiger Auke Bender over de diversiteit van de regio.

De regio Noord-Holland zuid omvat in het zuiden de provinciegrens met Zuid-Holland, in het noorden het Noordzeekanaal, inclusief de gehele gemeente Amsterdam en in het oosten de Vecht en de Amstel

Al in de 17e eeuw is er sprake van watersport in de regio. Op het IJ werden bij feestelijkheden spiegelgevechten gehouden met statenjachten, boeiers en speeljachten die eigendom waren van welgestelde burgers. Veel van deze schepen lagen bij een van de eerste jachthavens in ons land, de "Stadsherberg" (grofweg waar nu het Centraal Station ligt).

Tussen de Amstel en het Spaarne lagen veel grote (Haarlemmermeer) en kleine veenplassen, ontstaan door turfafgraving. Veel van deze plassen zijn later ingepolderd. De ringvaarten, nodig voor deze inpolderingen zijn zeer geschikt om de overgebleven plassen en meren met elkaar te verbinden. Zo is een prachtig en aantrekkelijk vaargebied ontstaan dat intensief gebruikt wordt voor allerlei vormen van watersport. Stadsuitbreiding van Amsterdam en Haarlem heeft ook gezorgd voor nieuw (vaar)water, vaak geschikt voor "kleinere" waterrecreatie. 

Momenteel zijn er binnen de regio 42 watersportverenigingen lid van het Watersportverbond, variërend van motorboot- en zeilverenigingen, tot kano- en surfverenigingen. Deze verenigingen hebben in totaal zo’n 6.800 actieve leden.

Het regioteam houdt zich onder andere bezig verschillende projecten in de gemeente Amsterdam zoals de Nota Varen, plan Verdi en de IJ-oever verbinding, het realiseren van een blauwe golf op de Gouwe (Staande Mastroute) en  

Het 5 puntenplan van het regioteam Noord-Holland zuid voor 2024:
  • Structureel overleg met gemeente Amsterdam
  • Vervolg Plan Verdi, Nieuwe Meer en Oeverlanden - gemeente Amsterdam
  • Kanovaren. Meepraten over toegankelijkheid vaarwater
  • Monitoren plannen IJ-oeververbindingen
  • Omgevingsvisie Westeinderscheg
  • Waterplantenoverlast (een landelijk punt)
    Een toelichting op deze punten lees je hier 

 

Het regioteam bestaat uit de volgende leden (klik op een naam voor meer informatie):

 

De partners van het Watersportverbond