Stremmingen en bedieningstijden

Wijzigingen in bedieningstijden van bruggen en sluizen, geplande en ongeplande hinder en werkzaamheden komen regelmatig voor. Lees hier waar je de actuele informatie vindt.

Waar vind je stremmingen en bedieningstijden van bruggen en sluizen?

Ben je van plan een tocht te gaan maken op het water, check dan van te voren altijd of er stremmingen of bruggen en sluizen op je route liggen. Check niet alleen de bedieningstijden, maar ook de doorvaarthoogte in gesloten stand. 

Bruggen en sluizen worden in Nederland door verschillende partijen beheerd. Dit zijn Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen en gemeenten. Als Watersportverbond houden wij zorgvuldig contact met deze partijen om te zorgen dat een goede doorvaart mogelijk is, wordt of blijft. Soms zijn bedieningstijden niet goed op elkaar afgestemd of wijzigen ze. Dat houden wij nauwlettend in de gaten.

Waar vind je bedieningstijden, doorvaarthoogten en stremmingen?

Op www.vaarweginformatie.nl is alle informatie over bedieningstijden en over stremmingen (gepland en ongepland) gebundeld. Je kunt hier altijd de actuele bedieningstijden vinden, maar ook de doorvaarthoogte in gesloten stand. Daarnaast kan je hier achterhalen wie de brug of sluis in beheer heeft inclusief contactgegevens. De gegevens op deze site zijn afkomstig van verschillende vaarwegbeheerders.

ENC’s, waterstanden, ijsgang en zwemwater

Er is daarnaast op deze website ook informatie beschikbaar, zoals ENC’s (Electronical Navigational Charts)* en informatie over waterstanden, ijsgang en zwemwater. 

*Met ENC’s vind je onder andere gegevens over de vaargeul met nautisch gegarandeerde dieptes, vaarwegmarkering, bebording, sluisafmetingen, kades, ligplaatsen, bunkerstations, aquaducten, autolosplaatsen, trailerhellingen en permanent afgemeerde schepen, enz.

De partners van het Watersportverbond