Actuele stremmingen

21 juni 2024

Laatste update: 21 juni 2024

Het Watersportverbond lobbyt om zoveel mogelijk werkzaamheden en onderhoud aan vaarwegen en bruggen buiten het vaarseizoen plaats te laten vinden. Een handig overzicht van stremmingen die er wél zijn werken we elke week bij op deze pagina. Dit overzicht is echter niet compleet. Wil je graag een compleet overzicht met meer details of bedieningstijden weten dan kun je daarvoor terecht op vaarweginformatie.nl.

Nieuw:

Wilhelminasluis (Andel) gestremd tot januari 2025

Sinds vrijdag 7 juni 2024 is de Wilhelminasluis bij Andel in stremming. Een technisch defect aan de tandwielen van de oostelijke Waaldeur zorgt ervoor dat de sluis gestremd is. De kapotte onderdelen moeten worden besteld en de levertijd is ongeveer 5 tot 6 maanden. De eerste inschatting is dat het herstel helaas ongeveer 6 maanden zal duren. Uiteraard wordt er gekeken of het mogelijk is deze termijn te verkorten. Eventueel met tijdelijke herstelmaatregelen.

Visserbrug, Groningen


De Visserbrug, gelegen over de A in de stad Groningen, onderdeel van de Staande Mast Route is tot medio augustus gestremd in verband met een technische storing. Bediening is niet mogelijk. Onderdoorvaart is mogelijk tot ca 1.60 meter. Omleiding via het Van Starkenborghkanaal en de Oostersluis. Staande masten en hogere scheepvaart dienen de route via Waddenzee/ Noordzee te volgen.

Kijk opvaarweginformatie.nl voor doorvaarthoogtes op het Van Starkenborghkanaal. Informatie VHF 9, CP brugbediening Informatie VHF kanaal 9 Informatie telefoon 050-3188500, CP brugbediening Informatie telefoon 050-3678537, Havenkantoor

 

Twee Zwanenbrug (Stolperophaalbrug) – Schagen

In verband met herstelwerkzaamheden wordt de Twee Zwanenbrug op donderdag 27 juni en vrijdag 28 juni 2024 niet bediend.  Onderdoorvaart (KP 310) blijft mogelijk.

 

Maximale wachttijd van twee uur bij Alkmaarsebrug en Schagerbrug eind september / begin oktober 2024

Eind september, begin oktober worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de Alkmaarsebrug en de Schagerbrug.

  • Alkmaarsebrug van maandag 23 t/m vrijdag 27 september, maximaal oponthoud van 2 uur
  • Schagerbrug van maandag 30 september t/m vrijdag 4 oktober, maximaal oponthoud van 2 uur

 

Basculebrug over Krammersluizen (N257)

Dit bericht is bestemd voor boten die een doorvaarthoogte nodig hebben van 18,30m of hoger ten opzichte van NAP. Deze boten gebruiken bij dit complex altijd de Noordelijke Duwvaartsluis en de basculebrug over de Krammersluizen.

Vanwege de vervanging van de slijtlaag op het wegdek is de brug volledig gestremd:

  • van maandag 8 juli t/m zondag 21 juli (week 28 en 29)

Het betekent voor boten met een hoge mast, dat de Staande Mast Route van en naar Zeeland in deze periode niet te gebruiken is. Dit werk is juist in de vakantieperiode gepland om rekening te houden met de vele scholieren en studenten die dagelijks van de brug gebruikmaken.

Voor de boten die voldoende hebben aan een doorvaarthoogte van 18,30m NAP: de Jachtensluis is in die periode gewoon in bedrijf.

 

Update stremming voor lage schepen Schipholbrug over de Ringvaart

De Schipholbrug over de Ringvaart wordt tot april 2025 niet bediend. Voor schepen hoger dan 6,2 meter is de doorvaart tot die tijd volledig gestremd. Doorvaart voor lagere schepen is wel mogelijk met uitzondering van de stremmingen in onderstaand overzicht. 

 

Periode

Werkzaamheden

Stremming

Donderdag 25 april 07.00-23.00 uur

Aanvoer ballast box

Volledige stremming

Maandag 6 mei t/m vrijdag 10 mei

Verwijderen palen

Tijdelijke stremming (max. 1 uur oponthoud)

Donderdag 30 mei t/m zondag 2 juni 23.00 uur

Aanvoer en inhijsen nieuw noordelijk brugdek

Volledige stremming

Vrijdag 9 augustus 07.00 t/m zondag 23.00 uur

Verwijderen tijdelijk vast brugdek zuidzijde

Volledige stremming

Enkele weken in augustus en september, exacte dagen nog niet bekend

Hijswerkzaamheden bij slopen zuidelijke kelder

Mogelijk 1 uur oponthoud voor grote schepen. Doorvaart mogelijk voor schepen tot 2.70 diepte

Bij oponthoud is informatie beschikbaar via marifoonkanaal 10

 

Delft, Kruithuisbrug
Er wordt groot onderhoud uitgevoerd aan de Kruithuisbrug in Delft. Dit onderhoud aan de brug bestaat onder andere uit het vernieuwen van de brugaandrijving, elektrotechnische installatie en bediening. Ook wordt de brug compleet geverfd. Daarnaast worden de brugcamera’s en bedieningskasten van de bruggen vervangen en of op een betere plek geplaatst.

  • Van 6 mei t/m 26 augustus wordt de brug niet bediend
  • Er geldt een hoogtebeperking van 5 meter 40. Schepen die lager zijn kunnen onder het gedeelte van de brug doorvaren waar niet gewerkt wordt. Deze onder doorvaart hoogte is gelijk aan de Giesenbrug te Rotterdam.

 

Hoge Gouwespoorbrug over de Gouwe

Buiten bedien tijden van de gouwe van;

  • zaterdag 6 juli 2024 22:00 uur t/m 7 juli 2024 08:00 uur 
  • zaterdag 23 november 2024 22:00 uur t/m 24 november 2024 08:00 uur

De Hoge Gouwespoorbrug heeft in gesloten toestand een doorvaarthoogte van 7,00 meter bij een waterstand van NAP - 0,60 meter. Onder doorvaart is mogelijk dit zijn momenten buiten bedien tijden van de Gouwe door drukte kan het werk uitlopen of storingen ontstaan

Gouwespoorbrug Alphen aan den Rijn over de Gouwe
Stremming vaarweg van dinsdag 13 augustus 2024 23:00 uur t/m woensdag 21 augustus 2024 06:00 uur. De Gouwespoorbrug Alphen aan den Rijn heeft in gesloten toestand een doorvaarthoogte van 1,50 meter bij een waterstand van NAP - 0,60 meter.
Onder doorvaart is niet mogelijk

Spoorbrug de Vink over de Oude Rijn ten westen van Leiden
Geen bediening van vrijdag 9 november 2024 23:00 uur t/m maandag 11 november 2024 06:00 uur. Spoorbrug de Vink heeft in gesloten toestand een doorvaarthoogte van 4,20 meter bij een waterstand van NAP - 0,60 meter.
Onder doorvaart vaste overspanning is mogelijk

Geen bediening Zoetwaterkanaalbrug
Vanaf 13 augustus 2024, start werkzaamheden Hartelcorridor, zal de Zoetwaterkanaalbrug niet meer bediend worden. De doorvaarthoogte blijft de komende jaren gelijk met de huidige doorvaarthoogte in gesloten toestand. Deze is 10,4 meter ten opzichte van het kanaalpeil. Op langere termijn zal er een nieuwe betonnen brug worden gebouwd met een vaste doorvaarthoogte, ongeveer gelijk aan de huidige doorvaarthoogte in gesloten toestand. Het is nog niet bekend op welke termijn de nieuwe brug gerealiseerd gaat worden.

 

Hieronder vindt u een aantal andere belangrijke stremmingen:

Vooraankondiging stremming hoge vaart Brug over de Oude Maas te Dordrecht
In verband met werkzaamheden aan onderdelen van de bewegingswerken van de Brug over de Oude Maas in  Dordrecht is er een  5-weekse stremming gepland van 13 januari 2025 t/m 14 februari 2025. De bewegende brug wordt niet bediend, onderdoorvaart is mogelijk.

Schipholbrug (A9) blijft tot april 2025 dicht voor hoge schepen
Rijkswaterstaat verbreedt en vernieuwt de Schipholbrug over de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder. Deze bedienbare brug is onderdeel van de oostelijke Staande Mastroute tussen Amsterdam en Rotterdam. De Schipholbrug wordt momenteel niet bediend in verband met de werkzaamheden. In 2024 zou de brug vijf maanden lang wel bediend worden. Dit is helaas niet mogelijk door onvoorziene, extra werkzaamheden. Hierdoor blijft de doorvaart voor schepen hoger dan 6,2 meter gestremd tot april 2025. 

Om de Schipholbrug te kunnen vervangen door een nieuwe, bredere brug is een tijdelijke brug gebouwd. Het verkeer op de A9 richting Amsterdam / Utrecht rijdt hier overheen. Deze tijdelijke brug kan niet worden geopend voor de scheepvaart. De tijdelijke brug zou voor 1 juni 2024 afgebroken worden, zodat de Schipholbrug vijf maanden lang weer open kon.

Tijdens de werkzaamheden bleek de constructie van de oude ‘basculekelder’ (hierin staat de installatie om de beweegbare brugkleppen te bedienen) echter niet sterk genoeg om het gewicht van de nieuwe, bredere brugkleppen te dragen. Hierdoor moet een nieuwe muur in de Ringvaart worden gebouwd. Ook de pijlers van de brug en de “poeren” (betonnen voeten waarop de brugpijlers staan) bleken niet sterk genoeg om de brug nog decennia lang te kunnen dragen. Deze worden extra verstevigd.

Als gevolg van deze extra werkzaamheden moet de tijdelijke, onbedienbare brug langer in gebruik blijven. Hierdoor is er geen bediening voor de scheepvaart tot de geplande oplevering van de nieuwe Schipholbrug in april 2025.

Doorvaart voor schepen lager dan 6,2 meter blijft mogelijk

 

Schipholbrug - Ringvaart van de Haarlemmermeer
Rijkswaterstaat verbreedt en vernieuwt de Schipholbrug over de Ringvaart van de Haarlemmermeer. Deze beweegbare brug is onderdeel van de oostelijke Staande Mastroute. De werkzaamheden hebben gevolgen voor de scheepvaart. De Schipholbrug is twee langere periodes gesloten voor schepen hoger dan 6,25 meter (tov Kanaalpeil). De eerste periode duurt van 1 oktober 2023 tot en met 31 mei 2024. De doorvaart voor lagere schepen – waaronder ook de meeste binnenvaartschepen – wordt hierdoor niet belemmerd. Het Regioteam Noord-Holland Zuid van het Watersportverbond heeft met Waternet een afspraak gemaakt dat in bovengenoemde periode het traject van het Y naar de Nieuwe Meer (de Kostverlorenvaart route) op afspraak beschikbaar blijft. Hiervoor moet 4 dagen voor de gewenste doorvaart een aanvraag worden gedaan bij Waternet; tel 0900 - 9394.
Let op: de Buitenhuizerbrug in de Westelijke Staande Mastroute draait in de maand september op twee momenten in de week.  Het is nog niet bekend of deze noodbediening ook in oktober mogelijk is. Zie https://www.watersportverbond.nl/nieuws/update-buitenhuizerbrug-over-zijkanaal-c-ook-in-oktober-noodbediening-op-vrijdagen-en-zondagen/ 

Nauernasche Vaart - Krommenie
in verband met herstelwerkzaamheden wordt de brug in de N203 In de Nauernasche vaart tot nader bericht niet bediend. (let op, in Zaandam wordt de Coenbrug nog steeds niet bediend). Voor meer info zie de website van de provincie

Zaandam

De Coenbrug over de Zaan heeft een storing en wordt tot nader bericht niet bediend. De doorvaarthoogte is 6,20 meter.

 

Deel dit artikel:

Uitgelichte artikelen

Recreatie

De partners van het Watersportverbond