Actuele stremmingen

21 september 2023

Laatste update:  21 september

Het Watersportverbond lobbyt om zoveel mogelijk werkzaamheden en onderhoud aan vaarwegen en bruggen buiten het vaarseizoen plaats te laten vinden. Een handig overzicht van stremmingen die er wél zijn werken we elke week bij op deze pagina. Dit overzicht is echter niet compleet. Wil je graag een compleet overzicht met meer details of bedieningstijden weten dan kun je daarvoor terecht op vaarweginformatie.nl.

Nieuw:

Schipholbrug - Ringvaart van de Haarlemmermeer
Rijkswaterstaat verbreedt en vernieuwt de Schipholbrug over de Ringvaart van de Haarlemmermeer. Deze beweegbare brug is onderdeel van de oostelijke Staande Mastroute. De werkzaamheden hebben gevolgen voor de scheepvaart. De Schipholbrug is twee langere periodes gesloten voor schepen hoger dan 6,25 meter (tov Kanaalpeil). De eerste periode duurt van 1 oktober 2023 tot en met 31 mei 2024. De doorvaart voor lagere schepen – waaronder ook de meeste binnenvaartschepen – wordt hierdoor niet belemmerd. Het Regioteam Noord-Holland Zuid van het Watersportverbond heeft met Waternet een afspraak gemaakt dat in bovengenoemde periode het traject van het Y naar de Nieuwe Meer (de Kostverlorenvaart route) op afspraak beschikbaar blijft. Hiervoor moet 4 dagen voor de gewenste doorvaart een aanvraag worden gedaan bij Waternet; tel 0900 - 9394.
Let op: de Buitenhuizerbrug in de Westelijke Staande Mastroute draait in de maand september op twee momenten in de week.  Het is nog niet bekend of deze noodbediening ook in oktober mogelijk is. Zie https://www.watersportverbond.nl/nieuws/gestremde-buitenhuizerbrug-in-september-beperkt-open-voor-de-recreatievaart/ 

Hieronder vindt u een aantal andere belangrijke stremmingen:

Buitenhuizerbrug - Zijkanaal C
In verband met herstelwerkzaamheden wordt de brug tot nader bericht niet bediend. Doorvaarthoogte is 6,82m. De staande mastroute is dus momenteel alleen via Amsterdam te bevaren. Er zijn in september twee handmatige openingen per week. Zie https://www.watersportverbond.nl/nieuws/gestremde-buitenhuizerbrug-in-september-beperkt-open-voor-de-recreatievaart/ 

Berlagebrug - Amsterdam

De Berlagebrug is van 24 juli tot en met 10 november gesloten voor al het verkeer. Voetgangers, fietsers en nood- en hulpdiensten maken dan gebruik van de hulpbrug, die wordt gebouwd voordat de Berlagebrug dicht gaat. Vanaf 3 juli gaat het middelste dek in de hulpbrug. Daarom kan het hoge vaarverkeer vanaf die datum niet meer onder de brug door en moet gebruikmaken van een alternatieve route via de Weespertrekvaart. De doorvaarthoogte is maximaal 280 cm boven kanaalpeil.

Voor het overige vaarverkeer zijn tot en met 10 november minimaal 2 doorvaarten beschikbaar. Roeiers kunnen gebruikmaken van de roeidoorvaart.

Prinsengracht - Amsterdam
In verband met vernieuwing van de kademuur is de Prinsengracht ter hoogte van 423-444 tot eind oktober gestremd. Tijdens de weekenden en de bouwvak (5-27 augustus) wordt er niet gestremd. Er zijn meer dagen en weken dat er niet gestremd hoeft te worden, dit wordt dan ter plaatse aangegeven. Kleiner vaarverkeer (met een breedte van maximaal 3,75 m. en een diepgang van maximaal 1,00 m.) kan gebruik maken van de zijdoorvaart van de brug in de Leidsestraat.

Diverse bruggen en sluizen in Zeeland
Op dit moment is er op een aantal locaties in Zeeland sprake van een groeiend tekort aan bedienend personeel. Dat heeft per 1 juni de volgende consequenties:

Vanaf 1 juni 2023 wordt de jachtensluis bij de Krammersluizen op dinsdag en donderdag alleen nog bediend tussen 10.00 en 18.00 uur, de bediening vroeg in de ochtend en later op de avond vervalt. De rest van de week wordt inmiddels weer er tussen 06.00 en 22.00 uur bediend.
Bij de sluizen van Hansweert worden weer normaal bediend. Er zit nog wel een beperking op de bediening van de bruggen. Deze worden tussen 06.00-09.00 en tussen 17.00 -22.00 een keer per uur bediend, in plaats van op aanbod.
We overwegen ook om de tweewekelijkse nachtbediening bij de kleinere objecten zoals de Roompotsluis stop te zetten. We zijn ons ervan bewust dat dit invloed kan hebben op de regelmatig passerende visserijvloot die uitvaart of terugkeert met de vangst. Daarvoor kijken wij naar de mogelijkheid voor bediening op afroep zodat deze vaart niet verstoord wordt door het verminderen van de nachtbediening.
Bij calamiteiten kunnen er meer objecten en bedieningstijden uitvallen. Hou hiervoor vaarweginfromatie.nl in de gaten. Het Watersportverbond gaat het gesprek aan met Rijkswaterstaat om dit soort beperkingen in de toekomst te voorkomen. 

Driebondsbrug - Eemskanaal Groningen
Geen bediening tot nader bericht. Adviesroute Staande mast via Lauwersoog.
Er zal de komende maanden eens per week een opening zijn van de Driebondsbrug. In ieder geval zal er tot en met september iedere vrijdag om 11.00 uur een opening zijn. Je moet om 10.30 aanwezig zijn om van de opening gebruik te kunnen maken. 

Nauernasche Vaart - Krommenie
in verband met herstelwerkzaamheden wordt de brug in de N203 In de Nauernasche vaart tot nader bericht niet bediend. (let op, in Zaandam wordt de Coenbrug nog steeds niet bediend). Voor meer info zie de website van de provincie

Haringvlietbrug
De Haringvlietbrug wordt dit jaar gerenoveerd. Hierdoor zal de brug in ieder geval tot met september van dit jaar niet bediend worden (doorvaarthoogte 13 meter).

Zaandam
De Coenbrug over de Zaan heeft een storing en wordt tot nader bericht niet bediend. De doorvaarthoogte is 6,20 meter.

 

Deel dit artikel:

Uitgelichte artikelen

Recreatie

De partners van het Watersportverbond