Actuele stremmingen

21 februari 2024

Laatste update:  21 februari 2024

Het Watersportverbond lobbyt om zoveel mogelijk werkzaamheden en onderhoud aan vaarwegen en bruggen buiten het vaarseizoen plaats te laten vinden. Een handig overzicht van stremmingen die er wél zijn werken we elke week bij op deze pagina. Dit overzicht is echter niet compleet. Wil je graag een compleet overzicht met meer details of bedieningstijden weten dan kun je daarvoor terecht op vaarweginformatie.nl.

Nieuw:

Kanaal Schagen-Kolhorn, Twee Zwanenbrug

Op maandag 18 maart en dinsdag 19 maart (reservedag) 2024 worden er in opdracht van provincie Noord-Holland herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan de Twee Zwanenbrug. Deze werkzaamheden zijn noodzakelijk om de continuïteit van de brug te kunnen blijven garanderen.
Dit betekent dat er geen bediening mogelijk is op:

  • Maandag 18 maart 2024;
  • Dinsdag 19 maart 2024 (reservedag)

Onderdoorvaart (KP 310) blijft mogelijk.

Noorder Buiten-Spaarne, Spaarnespoorbrug
In verband met werkzaamheden wordt de Spaarnespoorbrug  van vrijdag 23 februari ’24 t/m zondag 10 maart ’24 niet bediend. 

Tolhuissluis (Amstel-Drechtkanaal)
Van maandag 4 maart 2024 tot en met vrijdag 5 april 2024 kan de Tolhuissluis niet worden bediend en geldt er een stremming voor alle scheepvaart. Vanaf zaterdag 6 april gelden de regulieren bedientijden weer.

Catharijnebrug - Haarlem, Binnen-Spaarne
In verband met werkzaamheden wordt de brug in de periode van maandag 15 januari ’24 t/m vrijdag 31 maart ’24 niet bediend. 

Uitloop renovatie bruggen Tsjerk Hiddessluizen Harlingen
De renovatiewerkzaamheden aan de bruggen van de Tsjerk Hiddessluizen te Harlingen zijn in volle gang. De bruggen bleken echter in een slechtere staat dan gedacht. Daarom moesten er extra werkzaamheden uitgevoerd worden. De tijdelijke bruggen blijven langer liggen en de doorvaarthoogtebeperking (7,8m + NAP) blijft langer gelden.

Vanaf 2 t/m 9 april worden de nieuwe bruggen geplaatst. Dan worden ook de tijdelijke bruggen weggehaald. Tijdens deze periode is de brug volledig gestremd voor het weg- en vaarwegverkeer. Fietsers en voetgangers kunnen over de tijdelijke brug via het sluisterrein.
Vanaf 9 april worden de nieuwe bruggen getest. Dit duurt tot 17 april. Tijdens deze testen kan het wegverkeer wel over de brug. De brug zelf wordt nog niet bediend voor het vaarverkeer. Er geldt dan een hoogtebeperking van 6,7m + NAP.
Vanaf 17 april is de brug voor zowel het wegverkeer als vaarverkeer weer in gebruik. Het verwijderen van de tijdelijke bruggen en het inhijsen van de nieuwe bruggen zijn werkzaamheden die weersafhankelijk zijn. Mocht het weer het niet toelaten, schuiven de werkzaamheden op. Houd hiervoor deze website www.fryslan.frl/th-sluizen in de gaten. Houd deze pagina ook in de gaten voor de definitieve tijden.

Schipholbrug (A9) blijft tot april 2025 dicht voor hoge schepen
Rijkswaterstaat verbreedt en vernieuwt de Schipholbrug over de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder. Deze bedienbare brug is onderdeel van de oostelijke Staande Mastroute tussen Amsterdam en Rotterdam. De Schipholbrug wordt momenteel niet bediend in verband met de werkzaamheden. In 2024 zou de brug vijf maanden lang wel bediend worden. Dit is helaas niet mogelijk door onvoorziene, extra werkzaamheden. Hierdoor blijft de doorvaart voor schepen hoger dan 6,2 meter gestremd tot april 2025. 

Om de Schipholbrug te kunnen vervangen door een nieuwe, bredere brug is een tijdelijke brug gebouwd. Het verkeer op de A9 richting Amsterdam / Utrecht rijdt hier overheen. Deze tijdelijke brug kan niet worden geopend voor de scheepvaart. De tijdelijke brug zou voor 1 juni 2024 afgebroken worden, zodat de Schipholbrug vijf maanden lang weer open kon.

Tijdens de werkzaamheden bleek de constructie van de oude ‘basculekelder’ (hierin staat de installatie om de beweegbare brugkleppen te bedienen) echter niet sterk genoeg om het gewicht van de nieuwe, bredere brugkleppen te dragen. Hierdoor moet een nieuwe muur in de Ringvaart worden gebouwd. Ook de pijlers van de brug en de “poeren” (betonnen voeten waarop de brugpijlers staan) bleken niet sterk genoeg om de brug nog decennia lang te kunnen dragen. Deze worden extra verstevigd.

Als gevolg van deze extra werkzaamheden moet de tijdelijke, onbedienbare brug langer in gebruik blijven. Hierdoor is er geen bediening voor de scheepvaart tot de geplande oplevering van de nieuwe Schipholbrug in april 2025.

Doorvaart voor schepen lager dan 6,2 meter blijft mogelijk

 

Noodbediening Buitenhuizerbrug wordt voortgezet van 10 januari – 27 maart 2024
Wegens een storing wordt de Buitenhuizerbrug over Zijkanaal C sinds enige tijd beperkt bediend. De noodbediening op aanvraag wordt voortgezet gedurende de winterperiode, met uitzondering van woensdag 27 december en 3 januari. Vanaf 10 januari 2024 zal de bediening van de Buitenhuizerbrug op woensdagen weer worden hervat en deze zal doorgaan tot en met 27 maart 2024.

Noodbediening op aanvraag; De noodbediening vindt plaats op woensdagen om 10.30 uur. Vaarweggebruikers kunnen een aanvraag indienen voor noodbediening van de Buitenhuizerbrug via het webformulier Beter Bediend. De aanvraag dient minimaal 48 uur (en maximaal 168 uur) van tevoren te worden ingediend. De openingstijden van de nabij gelegen Brug A9 Spaarndam over Zijkanaal C worden afgestemd op deze noodbediening: op woensdag 09.55 uur (beide richtingen) en 10.55 uur (alleen in zuidelijke richting).

Hieronder vindt u een aantal andere belangrijke stremmingen:

Driemond - Smalweesp
Wegens werkzaamheden zijn de brug en de sluis van maandag 13 november tot en met maandag 15 april 2024 gestremd. 

Schipholbrug - Ringvaart van de Haarlemmermeer
Rijkswaterstaat verbreedt en vernieuwt de Schipholbrug over de Ringvaart van de Haarlemmermeer. Deze beweegbare brug is onderdeel van de oostelijke Staande Mastroute. De werkzaamheden hebben gevolgen voor de scheepvaart. De Schipholbrug is twee langere periodes gesloten voor schepen hoger dan 6,25 meter (tov Kanaalpeil). De eerste periode duurt van 1 oktober 2023 tot en met 31 mei 2024. De doorvaart voor lagere schepen – waaronder ook de meeste binnenvaartschepen – wordt hierdoor niet belemmerd. Het Regioteam Noord-Holland Zuid van het Watersportverbond heeft met Waternet een afspraak gemaakt dat in bovengenoemde periode het traject van het Y naar de Nieuwe Meer (de Kostverlorenvaart route) op afspraak beschikbaar blijft. Hiervoor moet 4 dagen voor de gewenste doorvaart een aanvraag worden gedaan bij Waternet; tel 0900 - 9394.
Let op: de Buitenhuizerbrug in de Westelijke Staande Mastroute draait in de maand september op twee momenten in de week.  Het is nog niet bekend of deze noodbediening ook in oktober mogelijk is. Zie https://www.watersportverbond.nl/nieuws/update-buitenhuizerbrug-over-zijkanaal-c-ook-in-oktober-noodbediening-op-vrijdagen-en-zondagen/ 

Driebondsbrug - Eemskanaal Groningen
Geen bediening tot nader bericht. Adviesroute Staande mast via Lauwersoog.
Er zal de komende maanden eens per week een opening zijn van de Driebondsbrug. In ieder geval zal er tot en met 17 november iedere vrijdag om 11.00 uur een opening zijn. Je moet om 10.30 aanwezig zijn om van de opening gebruik te kunnen maken. De brug zal dan een aantal weken niet draaien en vervolgens lokaal bediend worden. De planning dat de brug vanaf het begin van het vaarseizoen in 2024 weer normaal draait. 

Nauernasche Vaart - Krommenie
in verband met herstelwerkzaamheden wordt de brug in de N203 In de Nauernasche vaart tot nader bericht niet bediend. (let op, in Zaandam wordt de Coenbrug nog steeds niet bediend). Voor meer info zie de website van de provincie

Haringvlietbrug
De Haringvlietbrug wordt dit jaar gerenoveerd. Hierdoor zal de brug in ieder geval tot met 29 maart 2024 niet bediend worden (doorvaarthoogte 13 meter). Er zullen incidentele openingen zijn. Zie hiervoor de projectwebsite. Zie ook dit nieuwsbericht

 Zaandam
De Coenbrug over de Zaan heeft een storing en wordt tot nader bericht niet bediend. De doorvaarthoogte is 6,20 meter.

 

Deel dit artikel:

Uitgelichte artikelen

Recreatie

De partners van het Watersportverbond