Geldigheid ICP binnen Europa

Met het ICP kun je met jouw pleziervaartuig varen binnen de meeste Europese binnen- en kustwateren. Lees hier om welke landen het gaat.

In Nederland is voor de meeste categorieën pleziervaartuigen geen registratieplicht. Binnen Europa is het daarentegen in vrijwel alle landen verplicht om over een officieel registratiebewijs te beschikken. Om bovenstaande redenen is het ICP in het leven geroepen. 

In Europa zijn met een groot aantal landen afspraken gemaakt over de geldigheid van het ICP op Europese binnen- en kustwateren. In deze landen wordt een geldig ICP ten alle tijden geaccepteerd als officieus eigendomsbewijs voor je pleziervaartuig. 

Let op: Een ICP is uitdrukkelijk geen bewijs van nationaliteit en registratie, zoals de zeebrief, en geeft niet het recht de Nederlandse vlag te voeren.

 

In welke Europese landen is het ICP geldig?

 • Oostenrijk
 • België
 • Kroatië
 • Tsjechië
 • Frankrijk*
 • Duitsland
 • Hongarije
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Nederland
 • Roemenië
 • Servië
 • Slowakije
 • Verenigd Koninkrijk

*Let op: Sommige landen passen het ICP gedeeltelijk toe of hanteren specifieke voorwaarden bij het toepassen. U kunt dit terugvinden op de website van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (UNECE) in dit document. Het gaat daarbij om Resolutie 13. De informatie betreffende Frankrijk is te vinden op pagina 8 note 30. 

 

Hoe kan ik varen in Europese landen die het ICP niet accepteren?

Varen in landen die het ICP niet officieel accepteren, maar waar het gebruik van het ICP voorheen niet tot problemen leidde, is geheel op eigen risico.

Wordt u door buitenlandse autoriteiten aangehouden vanwege (een beschuldiging van) onrechtmatig gebruik van het ICP dan verwijzen wij u naar Gearresteerd in het buitenland | Nederland Wereldwijd

Op dit moment is het enige alternatief voor een ICP een zeebrief. Wij dringen bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan met een alternatief te komen voor de zeebrief voor landen die het ICP niet accepteren.

 

Welke gevolgen heeft de Brexit voor het ICP?

De Brexit heeft geen gevolgen voor uw ICP; het ICP blijft geldig in het Verenigd Koninkrijk. Let er wel op dat er andere douaneregels gelden per 1 januari 2021. Lees hier over de gevolgen van de Brexit voor varen van en naar het Verenigd Koninkrijk.

De partners van het Watersportverbond