Regioteam Deltawateren

Het regioteam Deltawateren spant zich in voor de belangen van motorbootvaarders, zeilers, surfers en kanovaarders.

De regio Deltawateren bestaat uit de volgende vaargebieden: Krammer, Volkerak, Zoommeer, Grevelingenmeer, Oosterschelde, Veerse Meer, Westerschelde.

In de Oosterschelde vangen mosselvissers sinds een aantal jaar mosselzaad via mosselzaadinvanginstallaties (MZI’s). Dat zijn drijvende constructies van touwen die het mosselbroed onderwater opvangen. Regioteam Deltawateren spant zich in om de MZI's gelegd te krijgen op plaatsen waar weinig pleziervaart is. De vaart door het Kanaal door Walcheren leverde al jaren veel klachten op. De openingsregimes van vijf bruggen van Vlissingen tot en met Middelburg leidden tot lange wachttijden. Actie van het Watersportverbond en de HISWA leidde ertoe dat sinds 2013 driemaal per dag een 'blauwe golf' de doorvaart binnen een uur mogelijk maakt. Aantrekkelijk voor het watertoerisme, maar ook voor het landverkeer. De Blauwe Golf is inmiddels een groot succes in de regio. In 2018 heeft een kleine wijziging in de openingstijden plaatsgevonden om het zo nog beter op elkaar af te stemmen en beide doelgroepen zo min mogelijk hinder ondervinden.

Regiovertegenwoordiger

Bram Aertssen, e-mail: deltawateren@watersportverbond.com, telefoon 06-50518135

regioteamleden:

  • Jaco de Bat - Penningmeester,  jeugdcompetitie
  • Henk Botterweg - Secretaris, Grevelingen
  • Peter Mater - Oosterschelde
  • Teun van Es - Veerse Meer
  • Kees van der Vaart - Westerschelde en Kanaal door Walcheren
  • Marnix Lippens - Westerschelde

De partners van het Watersportverbond