Regioteam Deltawateren

Het regioteam Deltawateren spant zich in voor de belangen van motorbootvaarders, zeilers, surfers en kanovaarders.

De regio Deltawateren kenmerkt zich door groot open water met meerdere functies. Naast de watersport wordt er onder andere gevist, gedoken en worden er mosselen gekweekt. Op de Westerschelde kom je de grote zeeschepen onderweg naar Antwerpen tegen. Maar ook het meer beschutte Veerse Meer behoort tot de regio. 

Het regioteam spant zich onder andere in om de Mosselzaadinvanginstallaties weg te houden uit de gebieden waar veel pleziervaart is en om de bedieningsregimes van de bruggen in de regio acceptabel te houden.

 

Het 5 puntenplan van het regioteam Deltawateren voor 2021:
 • Vergroten Bergesdiepsluis. De sluis is destijds gebouwd met het idee dat er slechts 250 ligplaatsen achter de sluis zouden komen. Op dat aantal is de maat van de sluis berekend, Inmiddels liggen er meer dan  700 jachten achter de sluis en is de sluis te klein om het aanbod vlot te kunnen verwerken.  
 • Brouwerseiland. Bij de aanleg van Brouwerseiland gaan we voor behoud van het open water met vrije wind en voor behoud van openbare aanlegplaatsen. 
 • Bediening Zeelandbrug terug naar 2x per uur. De bedieningspost is te klein om tijdens de Covid-19 pandemie met voldoende personeel te kunnen werken.Daardoor kan de brug nu slechts één keer uur worden bediend. We dringen er op aan dit weer zo snel mogelijk naar twee keer per uur terug te brengen. 
 • 8 blauwe golven door het Kanaal door Walcheren. In dit kanaal van het Veerse Meer naar Vlissingen zitten 8 bruggen en sluizen. Om deze vlot te kunnen passeren met zo min mogelijk oponthoud voor het wegverkeer is een blauwe golf voor het vaarverkeer het meest ideaal. 
 • Behoud Kaart 1803. De Dienst der Hydrografie moet bezuinigen en gaat onder meer schrappen in de serie 1800 waterkaarten. Met een werkgroep vanuit verschillende regio’s zijn we in gesprek met de Dienst der Hydrografie om hinder voor de pleziervaart zo beperkt mogelijk te houden. 

 

Het regioteam bestaat uit de volgende leden 
 • Bram Aertssen, e-mail: bram.aertssen@watersportverbond.nl, telefoon 06-50518135
 • Jaco de Bat - Penningmeester,  jeugdcompetitie
 • Henk Botterweg - Secretaris, Grevelingen
 • Peter Mater - Oosterschelde
 • Teun van Es - Veerse Meer
 • Kees van der Vaart - Westerschelde en Kanaal door Walcheren
 • Marnix Lippens - Westerschelde

De partners van het Watersportverbond