Regioteam Limburg

Het Regioteam Limburg spant zich in voor de belangen van alle watersporters op de Limburgse wateren.

De regio Limburg bestaat uit de volgende vaargebieden: De hele provincie Limburg van de Maas tot de sluis in Sambeek.

Door de winning van grind en zand zijn in Limburg meren ontstaan. Deze Maasplassen zijn voor watersporters ideaal om van Limburg te genieten en karakteristieke plaatsen te bezoeken. Het Regioteam Limburg spant zich in voor de belangen van alle watersporters. Een belangrijk speerpunt is het in overeenstemming brengen van vraag en aanbod van aantallen en locaties aanlegplaatsen en voorzieningen. Bijvoorbeeld op de vaarroute richting België en Frankrijk. We volgen ontwikkelingen op en rond het water die belemmerend voor de beoefening van de verschillende watersporten kunnen zijn. Zo maken we deel uit van verschillende overlegstructuren voor het volgen van plannen die te maken hebben met ontgrinding, aanleg en onderhoud van steigers en havens en bouwplannen in en aan het water bijvoorbeeld in Maastricht, Venlo en Roermond.

Een ander speerpunt is het uitbreiden van vaarwater door alle ontstane “grindgaten” (zoals de ”Lus van Linne”) open te stellen voor de watersport. Hiervoor voeren we overleg met diverse instanties en hebben we ook oog voor de belangen van natuur en commercie. Voor het Regioteam zijn onderwerpen als veilig varen op Maas en Maasplassen (veerponten, sluizen) en de vervuiling door plastic in het water en op de oevers eveneens belangrijke aandachtsgebieden. De Limburgse verenigingen worden hierin ondersteund door middel van voorlichting en workshops. En uiteraard staan we verenigingen bij als het gaat om bijvoorbeeld verplaatsing van de haven of het behouden en uitbreiden van vaarmogelijkheden.

Contacten met Provincie, Gemeentes, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, Natuurorganisaties, e.d. maar ook met de commerciële watersportbedrijven, maken dat het Regioteam een platformfunctie vervult voor de aangesloten verenigingen om de toekomst van onze watersport op de Maasplassen te waarborgen.


Regiovertegenwoordiger

Joep Mooren 06-53932663, e-mail: limburg@watersportverbond.com.

De partners van het Watersportverbond