Regioteam Noord-Holland-Zuid

Het regioteam Noord-Holland-Zuid is als adviseur bij vele overleggen met vaarwegbeheerders aanwezig om zo de belangen van de watersporter in het gebied te versterken.

De regio Noord-Holland-Zuid bestaat uit de volgende vaargebieden: Noord-Holland ten zuiden van het Noordzeekanaal (inclusief Amsterdam) en ten westen van de Vecht.


Staande-mast route

De Staande-mast route is de route van Vlissingen naar Delfzijl voor boten met een hoogte van meer dan zes meter. De vaarwegbeheerders, Prorail, gemeenten en provincies hebben een convenant afgesloten om de route voor iedereen bevaarbaar en vlot doorvaarbaar te houden. Het traject Amsterdam- Hollands Diep moet binnen 24 uur kunnen worden afgelegd. Twee keer per jaar is er een overleg met alle vaarweg-, brug- en sluisbeheerders op de route om werkzaamheden zo goed mogelijk te stroomlijnen. Regioteam West-Holland is als adviseur bij deze overleggen aanwezig. Zo proberen we de onderhoudswerkzaamheden zoveel mogelijk buiten het vaarseizoen te laten uitvoeren en stremmingen zo beperkt mogelijk te houden. In deze brochure vind je een beschrijving van de route met alle openingstijden van de bruggen en sluizen. Vooral in de provincies Noord en Zuid Holland staat het functioneren van de Staande-mast route voortdurend onder druk door prioriteit aan weg en spoorverkeer, “Nederland in Beweging”.


Actueel zijn:

  • Automatisering van brugbediening in Amsterdam;
  • Het instellen van een blauwe golf op de westelijke alternatieve route (Haarlem – Kagerplassen);
  • Verbreding van Rijksweg 9 met langdurige afsluitingen (tijdelijke vaste Bailly-brug naast de Schiphol bascule-brug), nu gepland in de winterperiodes van 2020 en 2021;
  • Hoogtebeperking op de Oostelijke Ringvaart bij Schiphol vanwege vliegverkeer;

Bruggen en sluizen

Als watersporter ben je erbij gebaat dat bruggen en sluizen in een ‘groene schutgolf’ worden bediend. Op veel plaatsen in de regio West-Holland is dat gelukkig al het geval. Het regioteam controleert ieder jaar de plannen van ProRail en waar mogelijk de provincies en belangrijke gemeenten voor wijzigingen in de brugbedieningstijden voor het daaropvolgende jaar. Bij voor de watersport negatieve wijzigingen wordt er samen met ProRail en andere partijen gezocht naar acceptabele oplossingen. 

Op dit moment loopt een bezwaar van bijna de complete watersport sector tegen het permanent sluiten van een aantal bruggen op de route Leiden – Katwijk (o.a. A44 bij de Haagsche Schouw). Deze ontwikkeling doorkruist ook de mogelijkheid van het creëren van een zeejachthaven met aansluiting op het binnenwater te Katwijk. 

Voor actuele stremmingen van vaarwegen en bruggen kun je kijken op de website www.vaarweginformatie.nl.


Regiovertegenwoordiger

Auke Bender (ai) mail: auke.bender@watersportverbond.nl 

regioteamleden:

  • Alex Krull - Amsterdam
  • Leon Rutten - Amsterdam
  • Vacature - Westeinder Plassen

Het regioteam Noord-Holland Zuid werkt nauw samen met de TKBN (Martin Wolters)

De partners van het Watersportverbond