Regioteam Overijssel

Het regioteam Overijssel is nauw betrokken bij de laatste ontwikkelingen in de provincie en houdt de belangen van watersporters goed in de gaten.

De regio Overijssel / Noordoostpolder omvat de volgende vaargebieden: de wateren in de Noordoostpolder, het Vossemeer en het Dronter Meer tot Elburg, het Vollenhovermeer, het Kadoelermeer, het Ketelmeer, het Zwarte Meer en het Zwarte Water, de Overijsselse Vecht, de IJssel, het Reevediep, de Weerribben en de Wieden, het Twente kanaal inclusief de zijtak naar Almelo en het Kanaal Almelo-de Haandrik.

Het Regioteam Overijssel en Noordoostpolder dient de belangen van de aangesloten verenigingen en haar leden. Het Regioteam draagt in alle redelijkheid uit dat het water schoon, toegankelijk en veilig moet zijn. Daartoe zoeken wij de samenwerking met Rijkswaterstaat en  de Provincies, maar bijvoorbeeld ook de Natuurmonumenten, Sportvisserij Oost Nederland en Hiswa-Recron. Sinds kort is het Regioteam aangesloten bij de Gebiedscoöperatie IJsseldelta.

Ons land is druk bevolkt. Elk stukje wordt door iemand of iets gebruikt. Daartussen door moet de natuur zich ook nog kunnen ontwikkelen. Door in alle redelijkheid te opereren weten we als Regioteam vaak invloed uit te oefenen. Soms vraagt een situatie om een stevige aanpak.

Elk jaar stelt het Regioteam een jaarverslag op. Verder geeft het Regioteam de tussenstand weer in een Zomerbericht en een Eindejaarbericht. In de jaarvergadering leggen we verantwoording af aan de verenigingen. 

 

Regiovertegenwoordiger

Jan van Esseveld 053-4768602 / 06-51427800, e-mail: overijssel@watersportverbond.com. 

De partners van het Watersportverbond