Regioteam Wadden

Het regioteam Wadden heeft als speerpunt dat watersporters op een respectvolle manier van de natuur in de Waddenzee kunnen genieten.

De regio Wadden bestaat uit het Nederlandse deel van de Waddenzee.

De Waddenzee is een ondiepe zee met slikken en zandbanken die bij laag water droogvallen en wordt begrensd door kwelders en eilanden. Voor miljoenen trekvogels en zeehonden is het een belangrijke kraamkamer. De hele Waddenzee is aangewezen als Natura 2000 gebied, met de hoogste beschermingsgraad. Regioteam Wadden heeft als speerpunt dat watersporters op een respectvolle manier van de natuur kunnen genieten. Voorlichting en bewustwording zijn daarbij van groot belang.

Het regioteam pleit voor veilige jachthavens, voor watersport adequate betonning en daarbij snelle update van vaarkaarten die de dynamische veranderingen in het gebied bijhouden. 

regioteamleden:

  • Ton van Aalderen
  • Robbert van der Eijk
  • Jacob Blom
  • Willem de Vries

De partners van het Watersportverbond