ICP verlengen

Het ICP is een officieus eigendomsbewijs dat je iedere twee jaar verlengt. Wij vertellen je hoe je dat kunt doen.

Let op; vanaf 1 maart 2021 geldt een aangescherpt aanvraagprocedure. 

 

Een ICP verlenging kun je maximaal 60 dagen voor de vervaldatum aanvragen door te kiezen voor een ICP reguliere – of spoedaanvraag via onze webshop. Een ICP reguliere aanvraag verwerken wij binnen 10 werkdagen. Een ICP spoed aanvraag verwerken wij binnen 5 werkdagen. Mits alle ingevulde gegevens en documenten compleet zijn versturen wij het ICP per post naar de aanvrager.

Kosten

 • ICP reguliere aanvraag
  Niet-leden: €45,00
  Leden: €30,00
 • ICP spoedaanvraag
  Niet-leden: €65,00
  Leden: €50,00

Op het moment dat je een keuze hebt gemaakt tussen een reguliere- of spoedaanvraag, kies je voor een bestaand vaartuig. Jouw bestaande vaartuig komt alleen tevoorschijn op het moment dat je onder hetzelfde account inlogt als waarmee je de aanvraag destijds hebt gedaan. 

Documenten

Voor de verlenging aanvraag worden de volgende documenten opnieuw gevraagd:

 • Kopie geldig Nederlands identiteitsbewijs van de eigenaar (of eigenaren) (dit mag een paspoort, identiteitskaart rijbewijs of een verblijfsvergunning onbepaalde tijd zijn). 
 • Kopie eigendomsbewijs van het vaartuig. Hierop dienen duidelijk voldoende vaartuiggegevens en eigenaarsgegevens te staan. Dit kan één van onderstaand zijn:
  • Kopie volledig koopovereenkomst incl. handtekeningen
  • Kopie registratiebewijs RDW (voor – en achterkant)
  • Kopie Kadasterregistratie
  • Kopie Verzekeringspolisblad mits geldig. Anders dienen wij ook een recent betalingsbewijs te ontvangen.
   Op het eigendomsbewijs dienen in ieder geval onderstaande gegevens te staan:
  • Naam en adres vaartuigeigenaar
  • Merk/type, lengte over alles en breedte van het vaartuig
  • HIN-nummer van het vaartuig (mits het vaartuig na 1998 gebouwd is) of motorgegevens; bouwjaar, type motor en motorserienummer (mits het vaartuig voor 1998 gebouwd is)
 • Herkenbare foto van het gehele vaartuig
 • Herkenbare foto van het HIN-nummer afgebeeld op het vaartuig (mits het vaartuig na 1998 gebouw is)

Geen Nederlands paspoort, wel >5 jaar woonachtig in Nederland

Heb je geen Nederlands paspoort maar ben je langer dan vijf jaar woonachtig in Nederland, dan dien je de volgende aanvullende documenten mee te sturen met je aanvraag:

 • Kopie uittreksel basisregistratie uit je gemeente waaruit blijkt dat je minstens vijf jaar in Nederland woont

Nederlands paspoort, niet in Nederland woonachtig

Ben je niet in Nederland woonachtig, maar heb je wel de Nederlandse nationaliteit, dan dien je de volgende aanvullende documenten mee te sturen met je aanvraag:

 • Vertegenwoordigersverklaring ingevuld door de vaartuigeigenaar en de Nederlandse vertegenwoordiger woonachtig in Nederland
 • Kopie geldig Nederlands identiteitsbewijs van de Nederlandse vertegenwoordiger woonachtig in Nederland

Tips voor de aanvraag

 • Vanwege de privacywetgeving raden we aan om het BSN nummer op de kopie van het identiteitsbewijs af te schermen. Je kunt hiervoor gebruik maken van de app van Rijksoverheid. Je vindt meer informatie over hoe je veilig een kopie maakt van je identiteitsbewijs op de site van Rijksoverheid. 
 • Om de behandeling van je aanvraag zo spoedig mogelijk te laten verlopen verzoeken wij duidelijke, leesbare en compacte documenten toe te voegen.


Disclaimer: Het Watersportverbond heeft het recht om de aanvraag te wijzigen, weigeren of in te trekken. In geval van fraude zal het Watersportverbond aangifte doen bij de betreffende autoriteiten.

De partners van het Watersportverbond