Hoe zorg je voor meer inkomsten voor je vereniging?

Zoek je naar extra clubinkomsten, maar weet je niet waar je moet beginnen? Je vindt hier meer informatie over fondsen, inzamelingsacties en loterijen

Nieuw geld voor de vereniging

Verenigingen zoeken vaak naar creatieve manieren om bepaalde projecten te financieren. Dat kan op verschillende manieren, o.a.:

 • Subsidies 
 • Sponsoring
 • Fondsen, goede doelen en loterijen e.d.
 • Leningen met behulp van Stichting Waarborgfonds
 • Maatschappelijk financieren
 • Crowdfunding
 • Business club
 • Obligaties en schenkingen

 

Fondsen, goede doelen, loterijen e.d. 

 1. Fondsen, goede doelen en loterijen stellen, onder voorwaarden, financiële middelen ter beschikking. De meeste daarvan vind je terug in de Sportsubsidiedatabase of in het een overzicht op de site van het informatieplatform Sport Knowhow XL. 
 2. Op de site van het VSB Fonds kun je een korte online cursus fondsenwerving vinden. 
 3. Vergroot de betrokkenheid van je leden bij de vereniging door mee te doen aan acties als Vriendenloterij; Grote Clubactie; NLDoet 
 4. Kijk ook eens of er acties zijn van (plaatselijke) supermarkten of regionale clubacties.
 5. Als je jouw vereniging aanmeldt bij Sponsorkliks kunnen jouw leden de vereniging sponsoren als ze hun online bestellingen doen via de SponsorKliks-pagina van jouw vereniging.
 6. Meld je vereniging aan als vrijwillig innamepunt van kleine statiegeldflessen. Per 1 juli 2021 is ook op kleine plastic flesjes statiegeld ingevoerd. Deze flesjes kunnen bij alle inleverpunten ingeleverd worden, ongeacht waar ze zijn gekocht. De vereniging kan dan het statiegeld voor eigen doeleinden gebruiken. Zie voor informatie en aanmelding statiegeldnederland.nl.
 7. Een vereniging kan ook geld besparen met collectieve inkoop. Dat kan gezamenlijk met verenigingen uit de buurt, maar er zijn ook landelijke initiatieven, zie bijvoorbeeld Sportstroom, voor het collectief inkopen van energie en Clubbier B.V. voor het inkopen van bier voor de kantine.

 

Lenen met een borgstelling via Stichting Waarborgfonds Sport (SWS)

Een lening bij de bank kan ook uitkomst bieden. Er is echter een aannemelijke kans dat de bank een waarborgsom verlangt om de lening mogelijk te maken. Voor deze situatie biedt Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) een oplossing door een volledige borgstelling te verstrekken. Een borgstelling kan je online aanvragen middels een aanvraagformulier. Ga hiervoor naar de website van SWS. De stichting gaat na of de vereniging in staat is om aan de rente- en aflossingsverplichtingen van de lening te voldoen.

BNG Duurzaamheidsfonds

Sinds begin 2020 kunnen sportverenigingen een Sportlening aanvragen bij het BNG Duurzaamheidsfonds voor de verduurzaming van hun accommodatie. Met een garantie van de Stichting Waarborgfonds Sport kan BNG deze leningen aanbieden tegen een aantrekkelijk tarief. Kijk hier voor informatie en voorwaarden.

Voor inspiratie kun je even kijken bij de projecten die mogelijk zijn gemaakt, o.a. de ervaringen van WSV Blinckvliet en KV Argonauten

Maatschappelijk financieren

Naast het verstrekken van subsidies, is het mogelijk om voor het realiseren van een sportvoorziening gebruik te maken van het model van Maatschappelijk Financieren. Dit is een alternatieve financieringsmethode voor de sport. De essentie van deze methode is dat het sport minder afhankelijk maakt van ‘publiek geld’ (ofwel de gemeente kan afstand nemen van de investeringen). In plaats daarvan gaat de sportvereniging, stichting, gemeente of het sportbedrijf op zoek naar ‘privaat kapitaal’. Denk aan pensioenfondsen, verzekeraars en tal van andere partijen, die gevraagd worden om geld te investeren in bijvoorbeeld de (ver)bouw van een lokale sportaccommodatie.

Crowdfunding

Crowdfunding is een financieringsvorm waarbij je mensen, meestal uit de directe omgeving (leden, familieleden en betrokkenen), vraagt een project mogelijk te maken met een bijdrage. Het idee is dat veel particulieren een klein bedrag investeren en dat deze kleine investeringen bij elkaar opgeteld het project volledig financieren. 

Kijk voor meer informatie op de site van het Kenniscentrum Sport en Bewegen of in de Kennisbank Clubbase

Businessclub

Een businessclub is een groep ondernemers die de vereniging willen ondersteunen. Zij krijgen er een netwerk voor terug. Zowel grote als kleine bedrijven zijn vaak geïnteresseerd om met nieuwe klanten in contact te komen. Een businessclub is een redelijk risicoloze manier om extra geld te werven en de betrokkenheid van het lokale bedrijfsleven bij de vereniging te vergroten.

Tips: 

 • Vraag twee of drie plaatselijke ondernemers om de businessclub op te zetten en het bestuur te vormen. Hun opdracht is met name bedrijven te interesseren om lid te worden. 
 • Het is de bedoeling van een businessclub dat ondernemers elkaar ontmoeten. Faciliteer dat.
 • Maak iedere sponsor lid van de businessclub

Obligaties en schenkingen

Een obligatie is een verhandelbaar schuldbewijs voor een lening die door de vereniging is aangegaan. Als een vereniging geld nodig heeft, bijvoorbeeld voor investeringen in duurzame maatregelen, kan een vereniging aan geld komen door het uitgeven van een obligatielening. De koper van de obligatie ontvangt van de uitgever (in dit geval de vereniging) een rentevergoeding.

Vaak wordt een obligatieplan gecombineerd met een periodieke schenking. De obligatiehouder verplicht zich dan bijvoorbeeld om jaarlijks de aflossing weer terug te schenken aan de vereniging.

Voor de vereniging kan dit een goedkope manier van financieren zijn, terwijl de obligatiehouder/schenker naast de rentevergoeding ook een deel van de schenking terugontvangt via de inkomstenbelasting. Om te berekenen hoe dit in financiële zin uitpakt voor de obligatiehouder, is naast het rentepercentage ook van belang tegen welk tarief de gift kan worden afgetrokken. Check de laatste tarieven bij de Belastingdienst.

Obligatieplan.nl biedt ondersteuning in een dergelijk traject. Op hun site vind je ook algemene informatie over een obligatieplan.

Handige sites:

Uitgelichte artikelen

De partners van het Watersportverbond