Zo krijg je grip op de extra financiering van de vereniging: fondsen, inzamelingsacties en loterijen

Zoek je naar extra clubinkomsten, maar weet je niet waar je moet beginnen? Je vindt hier meer informatie over fondsen, inzamelingsacties en loterijen

Nieuw geld voor de vereniging

Zoek je naar extra clubinkomsten, maar weet je niet waar je moet beginnen? Welke geldbronnen er zijn en waar je ze vindt? De financiële mogelijkhedenlijst van het Watersportverbond is een handige navigatietool: Follow the money.

1. Vergroot de betrokkenheid van je leden en doe mee aan acties als Vriendenloterij; Grote Clubactie; NLDoet Maar check ook of er acties zijn van (plaatselijke) supermarkten of regionale clubacties.

2. Verdiep je in loterijen, goede doelen en fondsen die mogelijk kunnen sponsoren. De meeste van deze organisatie vind je terug op deze twee overzichtspagina’s:

Sportsubsidiedatabase

Informatieplatform Sport Knowhow XL 

3. Train jezelf in het werven en vergaren van nieuwe fondsen voor de vereniging. Op de site van het VSB Fonds vind je een korte online cursus fondsenwerving.

4. Meldt je vereniging aan bij Sponsorkliks Leden die via de SponsorKlikspagina online bestellingen doen, sponsoren zo automatisch de vereniging.

5. Meld de vereniging aan bij statiegeldnederland.nl en wordt een innamepunt voor kleine statiegeldflessen. Vanaf 1 juli 2021 wordt ook statiegeld gegeven op kleine plastic flesjes. Ongeacht waar ze zijn gekocht, mogen die bij alle geregistreerde punten ingeleverd worden.


6. Ga een banklening aan wanneer er voldoende aflossingsmogelijkheden zijn binnen de vereniging. De kans is echter groot dat de bank alvorens een lening te verstrekken om een waarborgsom vraagt. Hiervoor biedt de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) uitkomst. Deze organisatie verleent onder voorwaarden de borgstelling. Die is online te verkrijgen via het aanvraagformulier website van SWS. SWS zal vervolgens nagaan of de vereniging in staat is of ze kan voldoen aan de rente- en aflossingsverplichtingen van de lening.

7. Verduurzaam de verenigingsaccommodatie en vraag met dit doel voor ogen een zogeheten ‘sportlening’ aan bij het BNG Duurzaamheidsfonds. Ook hier komt de SWS om de hoek kijken. Leningen worden door de BNG alleen verstrekt op basis van een SWS-garantie. Kijk voor informatie en voorwaarden op deze site

Voor inspiratie WSV Blinckvliet en KV Argonauten

8. Vraag voor de realisatie van een nieuwe sportvoorziening een zogeheten maatschappelijk financiering aan Maatschappelijk Financieren.

9. Maak gebruik van crowdfunding. Wil je bijvoorbeeld een nieuw project starten, maar is er onvoldoende startkapitaal, dan is dit online te verwerven. Dat doe je via crowdfundingplatforms, maar kan ook via de eigen social media-kanalen van de vereniging worden georganiseerd. Het idee erachter is dat veel particulieren een klein bedrag investeren en dat deze kleine investeringen bij elkaar opgeteld het project volledig financieren.

Kijk voor meer informatie op de site van het Kenniscentrum Sport en Bewegen of in de  kennisbank Clubbase.

10. Richt een businessclub op voor de vereniging (of club van 100). De businessclub is een verzameling van ondernemers die de vereniging willen ondersteunen. Zij krijgen er een netwerk voor terug. Zowel grote als kleine bedrijven zijn vaak geïnteresseerd om met nieuwe klanten in contact te komen. Een businessclub is een redelijk risicoloze manier om extra geld binnen te halen en de betrokkenheid van het lokale bedrijfsleven bij de vereniging te vergroten. Tips: 

  • Vraag twee of drie plaatselijke ondernemers om de businessclub op te zetten en het bestuur te vormen. Hun opdracht is met name bedrijven te interesseren om lid te worden. 

Het is de bedoeling van een businessclub dat ondernemers elkaar ontmoeten. Faciliteer dat. Maak iedere sponsor lid van de businessclub.

11. Overweeg de inkomsten uit obligaties en schenkingen. Een obligatie is een verhandelbaar schuldbewijs voor een lening die door de vereniging is aangegaan. Als een vereniging geld nodig heeft, bijvoorbeeld voor investeringen in duurzame maatregelen, kan een vereniging aan geld komen door het uitgeven van een obligatielening. De koper van de obligatie ontvangt van de uitgever (in dit geval de vereniging) vaak een rentevergoeding.

Meestal wordt een obligatieplan gecombineerd met een periodieke schenking. De obligatiehouder verplicht zich dan bijvoorbeeld om jaarlijks de aflossing weer terug te schenken aan de vereniging.

Voor de vereniging kan dit een goedkope manier van financieren zijn, terwijl de obligatiehouder/schenker naast de rentevergoeding ook een deel van de schenking terugontvangt via de inkomstenbelasting. Om te berekenen hoe dit in financiële zin uitpakt voor de obligatiehouder is naast het rentepercentage ook van belang tegen welk tarief de gift kan worden afgetrokken.

Handige sites:

Uitgelichte artikelen

De partners van het Watersportverbond