Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

Op 1 juli 2021 moeten alle verenigingen en stichtingen voldoen aan de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Om aan de wet te kunnen voldoen heb je als vereniging gespecialiseerde kennis nodig. Lees hier meer over de wet en hoe je eraan kan voldoen.

Op 1 juli 2021 moeten alle verenigingen en stichtingen voldoen aan de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). De wet gaat over de positie en plichten van bestuursleden en toezichthouders en wil dat het bestuur en besluitvorming binnen de vereniging goed is omschreven en vastgelegd.

Waarom een nieuwe wet

Het wettelijk vastleggen van taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid volgt op incidenten en wantoestanden bij grote scholengemeenschappen en woningcorporaties. De overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden. 

Gevolgen voor verenigingen

Om aan deze wet te kunnen voldoen heb je specialistische kennis nodig. In dit dossier wij uit wat de wet inhoudt, welke gevolgen die voor het bestuur van een vereniging heeft en wat je moet doen om aan de wet te voldoen.

Uitgelichte artikelen

De partners van het Watersportverbond