Statuten en Huishoudelijk regelement

Elke watersportvereniging of stichting heeft statuten en een huishoudelijk reglement nodig.

Statuten

Om watersportverenigingen te helpen bij het opstellen of wijzigen van hun statuten, heeft het Watersportverbond modelstatuten laten opstellen door Ohmann notariaat in samenwerking met het College van Deskundigen van het Watersportverbond. In deze modelstatuten zijn naast de aansluiting bij het ISR ook de WBTR en digitale besluitvorming verwerkt. Je kunt dit model aanpassen naar de situatie op jouw vereniging. 

Wanneer je de nieuwe conceptstatuten gereed hebt, stuur je deze, zoals bepaald in artikel 6 van de statuten van het Watersportverbond, ter goedkeuring naar vereniging@watersportverbond.nl

Wij lezen het concept door en toetsen of deze nieuwe of gewijzigde statuten in lijn zijn met de statuten van het Watersportverbond. 

Hierna kunnen de statuten in de Algemene Ledenvergadering van jouw vereniging worden voorgelegd aan de leden en na goedkeuring vastgelegd in een notariële akte door een notaris. Daarna ontvangt het Watersportverbond graag een kopie van de notariële akte (zie artikel 6.8 van de nieuwe statuten).

Huishoudelijk Reglement

Naast de statuten kan een vereniging ook een huishoudelijk reglement opstellen. In het huishoudelijk reglement staan de regels en richtlijnen die voor een vereniging van toepassing zijn. Dit reglement is vaak een aanvulling op de statuten. Het Watersportverbond heeft om je op weg te helpen een Model Huishoudelijk Reglement opgesteld.

De modelstatuten en/of een model huishoudelijk reglement zijn gratis beschikbaar voor bestuurders van aangesloten verenigingen. Klik op het aanvraagformulier om ze op te vragen.

Verschil tussen statuten en huishoudelijk reglement

De statuten bevatten grondregels, hierin staan o.a. naam en statutaire doelstelling. De statuten zijn meestal vrij algemeen geformuleerd. Dat is ook aan te raden omdat je voor iedere wijziging van de statuten naar de notaris moet. 

In het huishoudelijk reglement kun je van alles regelen over de dagelijkse gang van zaken. Je kunt ook de doelstelling verder uitwerken en de manier van vergaderen etc. De regels zijn aanvullend, ze kunnen dus niet in strijd zijn met de statuten.

Het voordeel van een huishoudelijk reglement is dat het niet door de notaris hoeft te worden opgesteld. Het is flexibel, je kunt het reglement wijzigen als het niet meer aansluit bij de werkwijze van de vereniging. 

Eenvoudig gezegd: de statuten zijn het hoogste recht, het huishoudelijk reglement is de uitwerking.

 

Aanbod

Speciaal voor leden van het Watersportverbond biedt Ohman Notariaat tegen een gereduceerd tarief de mogelijkheid om de statutenwijziging uit te voeren en notarieel vast te laten leggen.

Voorwaarden aanbod

De nieuwe/gewijzigde statuten van de vereniging dienen gebaseerd te zijn op de modelstatuten van het Watersportverbond.
De concept statuten dienen in een Word bestand aangeleverd te worden.

Onderdelen aanbod

  • Het opstellen van het voorstel tot statutenwijziging met de implementatie van Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, aansluiting ISR en digitale besluitvorming, inclusief notariële controle
  • Toetsing van voorgenomen wijzigingen door Watersportverbond (artikel 6.6 nieuwe Statuten Watersportverbond)
  • Opstellen van de benodigde besluitvorming (voorstel statutenwijziging ten behoeve van de Algemene Ledenvergadering)
  • Opstellen en passeren van de akte van statutenwijziging
  • Registratie bij de Kamer van Koophandel
  • Verzending van de akte (digitaal in Word en PDF)

De gehele afhandeling kan digitaal worden uitgevoerd, waardoor er geen fysiek bezoek aan de notaris noodzakelijk is.

Kosten aanbod

Voor leden van het Watersportverbond is een aangepast tarief afgesproken van € 520,-- excl. BTW en 4,9% kantoorkosten.
Voor meerwerk  (bijvoorbeeld gewenste afwijkingen van de modelstatuten) worden separate afspraken met de vereniging gemaakt. 

Als je gebruik wilt maken van dit aanbod vul je het aanvraagformulier in. Wij zorgen dan dat je de nodige formulieren toegestuurd krijgt.

Let op:

Je kan ook een andere notaris de statutenwijziging laten verzorgen. Houdt dan wel rekening met de bepaling in artikel 6 lid 6 t/m 9 in onze (nieuwe) statuten. Elke vereniging moet voorgenomen wijzigingen in haar statuten ter toetsing voorleggen aan het Watersportverbond (artikel 6.6 nieuwe Statuten Watersportverbond). Na het passeren van de akte bij de notaris dien je binnen 2 weken een afschrift van de nieuwe statuten aan het Watersportverbond (artikel 6.8 nieuwe Statuten Watersportverbond) te versturen.

Uitgelichte artikelen

De partners van het Watersportverbond