Zo gebruik je Mijn.Watersportverbond

Elke vereniging voert administratie, zowel een financiële administratie als een ledenadministratie. Hiervoor zijn diverse pakketten beschikbaar. Voor de ledenadministratie bij het Watersportverbond wordt Mijn.Watersportverbond.nl gebruikt.

Peildatum bondscontributie

Elke vereniging betaalt in januari een voorschotnota voor de afdracht. Deze voorschotnota bedraagt 90% van het betaalde bedrag van vorig jaar. De afrekennota volgt in juli. Deze afrekennota wordt opgesteld op basis van de ledengegevens in Mijn.Watersportverbond per de peildatum 1 juli. Verenigingen hebben dus tot 30 juni de tijd om alle mutaties van het ledenbestand te verwerken. Zorg daarom dat alle gegevens in het Mijn.Watersportverbond actueel zijn! Verenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens.


Gebruik Mijn.Watersportverbond

Via Mijn.Watersportverbond kunnen verenigingen de ledengegevens inzien en bijwerken. Ook staan hierin alle gegevens van de vereniging, zoals adres, samenstelling bestuur, accommodatie en welke disciplines (zeilen, kano, motorbootvaren etc.) aanwezig zijn. 

Ook de communicatie van de bond met haar achterban loopt via de (contact)gegevens in Mijn.Watersportverbond. Het Watersportverbond roept haar verenigingen daarom ook dringend op om de gegevens regelmatig aan te passen aan de actuele situatie. Het bestuur van de vereniging kan op elk gewenst moment deze gegevens aanvullen en aanpassen. 

  • Ervaar je problemen met het Mijn.Watersportverbond? Bijvoorbeeld met inloggen of verwerken van mutaties. Neem dan contact op met vereniging@watersportverbond.nl. Wij helpen je graag op weg! 
  • Wil jij weten wat het Watersportverbond met de gegevens doet? In onze privacyverklaring leggen we uit hoe we omgaan met het verwerken van de persoonsgegevens en welke rechten je hebt. 

Uitgelichte artikelen

De partners van het Watersportverbond