Statuten en reglementen

Elke watersportvereniging of stichting heeft statuten nodig. Het Watersportverbond helpt je bij het opstellen en wijzigen van de statuten.

Statuten opstellen

Om watersportverenigingen te helpen bij het opstellen of wijzigen van hun statuten, heeft het Watersportverbond modelstatuten opgesteld. Wanneer je deze conceptstatuten definitief hebt gemaakt, stuur je deze, zoals bepaald in artikel 6 van de statuten van het Watersportverbond, ter goedkeuring naar vereniging@watersportverbond.nl. Na onze goedkeuring worden de statuten behandeld in de Algemene Ledenvergadering van de vereniging en vastgelegd in een notariƫle akte. Het Watersportverbond ontvangt graag een kopie van de notariƫle akte.

Model Huishoudelijk Reglement

Naast de statuten kan een vereniging ook een huishoudelijk reglement opstellen. In het huishoudelijk reglement staan de regels en richtlijnen die voor een vereniging van toepassing zijn. Dit reglement is vaak een aanvulling op de statuten. Het Watersportverbond heeft om je op weg te helpen een Model Huishoudelijk Reglement opgesteld.

Bestuursreglement

Naast statuten moet er een aantal zaken vastgelegd worden met betrekking tot het clubhuis. Denk aan de openingstijden en tijden waarop alcoholhoudende drank wordt geschonken. Zo heeft een watersportvereniging met een clubhuis in eigen beheer verplicht een Bestuursreglement nodig om een vergunning te verkrijgen in het kader van de Drank- en Horecawet. Speciaal voor watersportverenigingen heeft het Watersportverbond een model-bestuursreglement ontwikkeld, dat afwijkt van het model-bestuursreglement voor andere sportverenigingen.

Andere modellen

Voor aangesloten verenigingen heeft het Watersportverbond nog een aantal modellen beschikbaar. Zoals bijvoorbeeld een model havenreglement, model vrijwilligersovereenkomst of model pachtovereenkomst. Hiervoor kun je contact opnemen via vereniging@watersportverbond.nl.

Louise Polet
Verenigingsondersteuning

Vragen over dit dossier? Neem contact met mij op en ik help je verder!

De partners van het Watersportverbond