Platform & commissies kitesurfen

Hoe zien het platform en de commissies eruit, wat doen ze en wie zijn de leden?

Platform Boardsports

Functie: Het platform is bij uitstek de plek voor het actieve contact met, en de inspraak van, aangesloten verenigingen. Hierbij staat de inhoud en niet de (formele) organisatie voorop. In 2020 verbreden we de platforms en geven we deze positie. Het is de bedoeling dat ook andere relevante stakeholders toegang krijgen tot platforms.

Bekijk hier de leden van Platform Boardsports


Zeilraad

Functie: De zeilraad is het onafhankelijk orgaan binnen het Watersportverbond dat een hoger beroep (Artikel 70 Regels van het Wedstrijdzeilen) afhandelt. Maar ook het eventueel verder definiëren van de regels bij onduidelijkheid hoort tot de taken. Ook is de Zeilraad belast met de behandeling van zaken betreffende wangedrag door deelnemers aan een zeilevenement (regel 69).

Bekijk hier de leden van de Zeilraad

 

Reglementen commissie

Functie: De Reglementen commissie heeft adviserende en beleidsondersteunende taken met betrekking tot nationale en internationale regelgeving over de volle breedte van de sport. Met name de vertaling van de Racing Rules of Sailing (RvW) is een kerntaak. Ook personen die een nadere uitleg over (de uitvoering van) de diverse reglementen wensen kunnen terecht bij de Reglementen commissie.

Leden: Geert Geelkerken (voorzitter), Eric Kling (secretaris), Margriet Pannevis, Marielle van der Starre, Joost ter Velde, Hans Ardon, Eric Kling en Pauline den Burger.

Internationale afvaardiging

Functie: Het Watersportverbond is aangesloten bij meerdere Internationale koepelorganisaties en vaardigt personen af om, in opdracht van het Platform en het Algemeen Bestuur, de Nederlandse belangen te vertegenwoordigen.

World Sailing:

  • Rob Franken: MNA Vertegenwoordiger
  • JJ Korpershoek: Werkgroep Standard Class Rules binnen het Equipment Committee
  • Roy van Aller: Werkgroep Offshore Special Regulations – In Build Validation binnen het Oceanic & Offshore Committee
  • Margriet Pannevis: Lid van de Medical Committee
  • Eric Mehlbaum: Werkgroep ‘Rule 42’ binnen het Race Officials Committee
  • Henry Sleutel: Werkgroep Appendix CBS Blind Match Racing binnen het Racing Rules Committee

European Sailing Federation:

  • Rob Hoogstra: MNA Vertegenwoordiger

Protocol huldigingen:
Heeft als functie het correct waarderen van (internationaal) aansprekende prestaties. Graag ontvangen wij meldingen van (Internationaal) aansprekende prestaties via wedstrijdsport@watersportverbond.nl.

Peter de Jong
Wedstrijdsport

Vragen over dit dossier? Neem contact met mij op en ik help je verder!

Contact

Contact opnemen kan via onderstaande knop.

De partners van het Watersportverbond